Zorg

Privacy in zorgsector: Praktische oplossingen

Privacy in zorgsector: Praktische oplossingen

DPO Consultancy (DPOC) en Nederlandse Privacy Academie (NPA) slaan handen ineen Voor veel instellingen in de zorg is het voldoen aan privacy complianceverplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG oftewel GDPR in het Engels)…

Derde innovatieforum Health-i-care van start

Health-i-care organiseert op 29 november 2017 het derde  innovatieforum waarop partners elkaar kunnen ontmoeten. Via landsgrens- en sectoroverstijgende netwerkvorming kun je het innovatievermogen in de grensregio versterken is de achterliggende gedachte. Zo moet een…

X