Weinig gemeentes maken gebruik van public wifi

49 procent van de IT-professionals uit de publieke sector ziet de aantrekkelijkheid van public wifi voor hun stad

Uit onderzoek onder 82 IT-professionals werkzaam in de publieke sector, blijkt dat 79 procent van de gemeentes/publieke instellingen nog geen gebruikmaakt van public wifi. 21 procent van de IT-professionals geeft aan hier al wel gebruik van te maken. Daarnaast geeft 58 procent van de respondenten aan dat de gemeenten waar hij werkzaam is, bezig is met initiatieven rondom public wifi. Dit varieert van de oriëntatiefase tot het stimuleren van derden en uitwerken van initiatieven.

Hoewel er nog weinig gebruik gemaakt wordt van public wifi geeft 49 procent aan dat een public wifi-netwerk de gemeente aantrekkelijker zou maken. 24 procent ziet dan ook de voordelen van een investering in een public wifi-netwerk. Toch zijn de respondenten ook voorzichtig, 43 procent maakt zich namelijk zorgen over de beveiliging van een dergelijk netwerk.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Telindus, Cisco en EMC.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...