27% managers negeert data bij beslissingen

data

Hoewel we ons bevinden in het digitale tijdperk, geeft 35 procent van alle managers aan dat zij strategische beslissingen nemen op basis van onderbuikgevoelens. Wanneer zij ervoor kiezen wel gebruik te maken van data, verklaart bijna de helft (43%) het vervelend te vinden wanneer deze gegevens hun onderbuikgevoel tegenspreken.

Kwaliteit van de data

De digitale transformatie zorgt ervoor dat we gegevens massaal kunnen opslaan en analyseren. Data geven meer inzicht, leiden tot betere beslissingen en maken het mogelijk meer waarde te creëren. Toch zegt maar liefst driekwart van de managers dat slechts de helft van alle beslissingen worden genomen op basis van data.

Bureaucratische processen

Dat er weinig vertrouwen is in de beschikbare gegevens blijkt eveneens uit onderzoek. 22 Procent durft vanwege gebrek aan vertrouwen geen beslissingen te nemen met de data uit zijn organisatie. Ook vertrouwt een kwart (27%) van het aantal strategische managers data die uit de operatie komt niet blindelings. Verder zegt 41 procent dat door ‘bureaucratische processen’ het moeilijk is om toegang te krijgen tot benodigde data. Denk hierbij aan ingewikkelde inlogprocedures of gedoe met toegangsrechten.

Onderbuikgevoel

De strategische managers hebben in het onderzoek ook hun mening klaar over de tactische managers: meer dan een derde (36%) vindt deze lijnmanagers data-onvolwassen. Dit komt door onwetendheid, zegt 34 procent. Ze vertrouwen liever op hun onderbuikgevoel (31%) en het is grijze mannen gedrag (31%).

Grijze mannen

Opvallend is dat tactische managers precies hetzelfde denken over hun strategische manager. 30 procent vindt hun directie data-onvolwassen. 44 procent wijt dat aan onwetendheid bij de directie. Een derde (32%) benoemt grijze mannen gedrag als oorzaak en 23 procent zegt dat het onderbuikgevoel datagedreven werken hardnekkig in de weg blijft zitten.

Over het onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door Markteffect in opdracht van UMBRiO. In totaal namen 312 Nederlandse strategische en tactische managers in bedrijven van verschillende grootte en minimaal 100 fte deel aan het onderzoek. 76 procent van alle respondentenistactisch manager, zoals HR- of IT-manager, en 24 procent isstrategisch manager, zoals CEO of directie.

Gerelateerde berichten...

X