7 procent bedrijven gebruikt robots

lasrobot aan het werk robots

In 2018 gebruikte 7 procent van de bedrijven robots. Ze zijn vooral populair bij bedrijven in de industrie en researchinstellingen. Zij maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen.

Dit meldt het CBS in de publicatie ‘ICT, kennis en economie 2019’. De cijfers komen uit een CBS-enquête onder bedrijven met tien of meer werkzame personen. Ook andere relatief nieuwe ICT-toepassingen als cloud-computing en 3D-printing hebben hun weg gevonden in het Nederlandse bedrijfsleven.

 

Industrie: 3 op de 10 bedrijven zet robots in

In de industrie zette 29 procent van de bedrijven een industriële of service robot in. Ook researchinstellingen gebruikten relatief vaak robots (13 procent). In andere bedrijfstakken zoals in de onroerend goed-branche, horeca en ICT-gerelateerde bedrijfstakken werd maar zeer beperkt gebruikgemaakt van robots.

In de industrie, de bedrijfstak waarin robots het meest werden ingezet, had de ingebruikname ervan vaak geen effect op het aantal banen. Desalniettemin hadden robots bij een kwart van de industriële bedrijven die robotica gebruikten gevolgen voor het aantal banen. Bij researchinstellingen (onderdeel van de bedrijfstak Advies en onderzoek) zorgde het gebruik van robots ervoor dat er meer banen bij kwamen dan er verdwenen.

Bij middelgrote bedrijven – met 100 tot 250 werkzame personen – kwam robotica het vaakst voor (18 procent). Van de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen zette 4 procent een industriële of servicerobot in.

 

Helft bedrijven maakt gebruik van cloud

In 2018 maakte 49 procent van de bedrijven gebruik van de cloud. Twee jaar eerder gold dit voor 35 procent van de bedrijven. De meest gebruikte vormen van cloud-computing zijn database-hosting en opslag van bestanden (als cloud-dienst). Beide cloud-diensten werden in 2018 door 35 procent van de bedrijven gebruikt. Het gebruik van rekenkracht voor software van het bedrijf in de cloud kwam het minst vaak voor.

Vorig jaar zei het Kabinet fors te gaan investeren bij de verschillende onderdelen van Defensie. Inzet en uitbreiding van gebruik van kunstmatige intelligentie en robotica en ICT maken daar een belangrijk onderdeel van uit.

Dat staat in de eerder deze week uitgebrachte nota DIS (Defensie Industrie Strategie) van Defensie en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Gerelateerde berichten...