83 procent gemeenten beveiligt Suwinet niet

83 procent van de gemeenten treft bij opvragen van persoonsgegevens via Suwinet nog steeds onvoldoende beveiligingsmaatregelen. Slechts bij 17 procent van de gemeenten is dat wel in orde. Dat concludeert de Inspectie SZW in het onlangs verschenen rapport “Suwinet: veilig omgaan met elkaars gegevens”.

De conclusies zijn extra pikant omdat via het netwerk zowel gemeenten, UWV en SVB persoonsgegevens uitwisselen. Het gaat om miljoenen gegevens die op deze manier worden geraadpleegd.

Vergeleken met het vorige rapport in 2013 is er nog weinig verbeterd. Toen voldeed maar liefst 96 procent van de gemeenten niet aan de beveiligingseisen.

De weinige verbeteringen die wel zijn doorgevoerd kwamen tot stand door individuele gemeenten of samenwerkingsverbanden. Verder komt er wat actie vanuit het opdrachtgeversberaad waarin SVB, UWV en VNG participeren.

De inspectie is ontevreden met de resultaten. Zeker gezien het feit dat de normen al sinds 2002 gelden.  Gemeentes moeten haast maken. De Inspectie: “Het resultaat is altijd een gevolg van acties die gemeenten zelf ondernemen. Daarom moet bij de gemeente het belang van een veilig gebruik van gegevens worden uitgedragen in de organisatie en verweven in de dagelijkse praktijk.”

De Inspectie gaat samen met de VNG in elk geval zorgen dat de onderzoeksresultaten breed worden verspreidt. Bij individuele gemeenten wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd.

Dat de resultaten uit het onderzoek van 2013 ook niet tot sigificante verbeteringen leidden bleek al in december 2014. Binnenlands Bestuur maakte toen melding van een onderzoek van het College Bescheming Persoonsgegevens (CBP) dat uitwees dat het Ierse ministerie van Sociale Zaken lang onbeperkt toegang had tot de gegevens in Suwinet. Hoewel dit inmiddels is verholpen is aan de beveiliging dus nog weinig gedaan.

 

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...