ACM: meer bescherming voor vertrouwen digitale economie

digitalisering

In de digitale economie moet je de belangen van bedrijven en mensen goed beschermen. Dat stelt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in haar jaarverslag. Alleen zo kun je voorkomen dat mensen en bedrijven hun vertrouwen verliezen in de digitale economie.

In 2020 lag volgens de ACM vooral de nadruk op verduidelijken van de normen en voorlichting over de spelregels en rechten. Verder was ook onderzoek een speerpunt. Zo kwamen er verschillende leidraden om de normen waaraan bedrijven zich moeten houden in de digitale wereld te verduidelijken.

Online misleiding

In de Leidraad Bescherming Online Consument laat de ACM zien waar online verleiding overgaat in online misleiding. De voorlichting via ACM ConsuWijzer moet hen ook digitaal weerbaarder maken.

Daarnaast deed de autoriteit onderzoek naar betaald ranken en naar de rol van de grote techbedrijven op de online betaalmarkt. Vorig jaar zette de ACM ook al in op bescherming van de online consument door bedrijven aan te pakken die de regels overtreden.

Samen met toezichthouders uit andere landen maande de ACM Apple en Google duidelijker te zijn over het dataverbruik van hun apps. Ook Booking en Expedia kregen een tik op de vingers over hun informatievoorziening. In 2021 zal de nadruk meer op handhaving komen te liggen.

Toezicht in coronatijd

Binnen het thema ‘energietransitie’ heeft de ACM over de nieuwe Warmtewet geadviseerd, evenals over de aanpak van congestie op het elektriciteitsnet. Daarnaast heeft de ACM een leidraad uitgebracht die de eisen aan duurzaamheidsclaims (‘klimaatneutraal geproduceerd’) van producten en diensten aanscherpt. Ook heeft de ACM aangegeven waar de ruimte ligt voor bedrijven om samen te werken op het gebied van duurzaamheid.

Om verantwoording af te leggen berekent de ACM onder andere jaarlijks wat de financiële opbrengsten zijn van haar toezicht: wat is het effect van het werk van de autoriteit op de consumentenwelvaart?

Daarnaast zijn er uiteraard ook andere effecten van het werk van de ACM die zich lastiger laten kwantificeren. Voor 2020 komt de geschatte opbrengst uit op 510 miljoen euro. De methode die is toegepast verschilt enigszins van de methode die eerder werd gebruikt. De aanpassingen zijn in overleg met externe deskundigen tot stand gekomen. Volgens deze nieuwe rekenmethode was de opbrengst in 2019 420 miljoen en in 2018 680 miljoen euro.

In 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het functioneren van de ACM zelf in de afgelopen vijf jaar laten evalueren. Daaruit blijkt dat de ACM met haar toezicht een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde economie. Als voorbeelden worden daarbij genoemd: consumentenbescherming en –voorlichting, de rol in de zorgmarkt, de leidraad duurzaamheidsafspraken en de rol bij de digitale platforms.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X