Alle berichtgeving voor slachtoffers in MijnSlachtofferzaak

van computer naar computer via aardbol

Het nieuwe MijnSlachtofferzaak zorgt dat slachtoffers van een misdrijf vanaf het moment dat ze aangifte doen bij de politie op een centrale plek inzicht krijgen in alles rond hun zaak.

Het gaat om informatie van politie, Openbaar Ministerie (OM), Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven. In de persoonlijke online omgeving MijnSlachtofferzaak ziet het slachtoffer aan de hand van een tijdlijn de voortgang van de zaak. Ook berichten berichten van de organisaties zijn zo eenvoudig terug te vinden.

DigiD

Beveiliging gebeurt via DigiD-inlog. Behalve informatie over de voortgang kunnen mensen via het portaal ook informatie vinden over van wie zij hulp kunnen krijgen en wat de verschillende organisaties voor slachtoffers doen. Er is ook een FAQ-rubriek.

Bij de start van het platform zijn Politie, Slachtofferhulp Nederland, Openbaar Ministerie, Centraal Justitieel Incassobureau, Schadefonds Geweldsmisdrijven en de Justitiële Informatiedienst bij elkaar gebracht. Deze laatste partij is verantwoordelijk voor de techniek achter het portaal.

MijnSlachtofferzaak blijft ook in de toekomst in ontwikkeling. Dat betekent dat er later meer functionaliteiten bij komen. Het gaat dan bijvoorbeeld om inzage van nabestaanden via het portaal.

Slachtofferbeleid

De ontwikkeling van MijnSlachtofferzaak is onderdeel van een brede aanpak van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het moet slachtoffers een betere positie geven in het strafproces. In deze zogeheten Meerjarenagenda slachtofferbeleid staan onder anderen plannen voor een verschijningsplicht voor verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven en spreekrecht voor slachtoffers tijdens tbs-verlengingszittingen.

De wet die dat regelt is recent aangenomen door de Tweede Kamer. Daarnaast kreeg de politie meer personeel om slachtoffers de bescherming te geven die ze nodig hebben, en wordt het aantal slachtoffercoördinatoren die aanspreekpunt zijn en ondersteuning bieden tijdens de strafzaak bij het OM verdubbeld.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X