Ambitie uitrol breedband internet komt met huidig beleid in gevaar

De ambitie van de Nederlandse regering om in 2025 alle huishoudens te voorzien van breedband internet komt met het huidige tempo van aanleg in gevaar. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘Nederland op Glasvezel’ van de Fiber Carrier Association (FCA). Dit is de brancheorganisatie voor beheerders en operators van glasvezelnetwerken.

Zowel in verstedelijkte als rurale gebieden zal de recent door demissionair minister Henk Kamp uitgesproken ambitie (Economische Zaken) niet worden gehaald.

 

Daadkrachtiger

Andrew van der Haar, directeur van de FCA, stelt dat de Nederlandse overheid daadkrachtiger moet optreden. “Afgelopen juli heeft minister Kamp de ambitie gesteld dat in 2025 alle Nederlandse huishoudens beschikken over 100 Mbps breedbandverbindingen. Uit ons rapport blijkt dat daarvoor in veel gebieden glasvezel aangelegd moet worden. De reden daarvoor is dat in deze gebieden de bestaande telecomnetwerken ontoereikend zijn om in deze doelstelling te voorzien. Tot nu toe zien we echter dat de aanleg van glasvezelnetwerken sterk stagneert. Daar zal voorlopig geen verandering in komen als er geen actie wordt ondernomen.”

De ambitie van 100 Mbps sluit aan bij soortgelijke plannen van de EU. Vooralsnog wordt in Nederland de concrete ondersteuning voor breedband internet in commercieel minder aantrekkelijke gebieden vooral bij gemeenten en provincies belegd. Recent bleek dat dit tot successen kan leiden, zoals in de provincie Groningen. Daar worden 13.000 huishoudens van breedbandig internet voorzien.

 

Coördinatie

Toch ontbreekt het nog aan coördinatie, samenwerking, expertise en middelen om daadwerkelijk de doelstelling van 100 Mbps voor ieder huishouden in 2025 te halen. Van der Haar: “Nederland loopt voorop in digitale connectiviteit. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan kennisontwikkeling en -deling de afgelopen decennia, mede op initiatief van de overheid. In het kader van de brede uitrol van breedband internet en glasvezel is de kennis ruimschoots aanwezig.

De samenstellers doen de aanbeveling dat de rijksoverheid een regierol neemt en zowel vraag als expertise bij elkaar brengt. Tegelijkertijd stimuleert dat de aanleg van breedbandig internet zo min mogelijk hinder ondervindt van wet- en regelgeving. Van der Haar: “We zullen het rapport jaarlijks van een update voorzien om de voortgang in kaart te brengen.”

 

 

Gerelateerde berichten...

X