Autoriteit Persoonsgegevens krijgt 600 privacyklachten binnen een maand

Sinds op 25 mei de AVG-wetgeving inging, kreeg de Autoriteit Persoonsgegevens te maken met 600 privacyklachten binnen een maand. De AP heeft nu de eerste 400 klachten geanalyseerd.

Bijna een derde van de klachten gaat over het verwijderd krijgen van hun persoonsgegevens. Verder gaat zeker 87% van de klachten over bedrijven. De rest betreft overheidsinstanties.

 

Inzage

Daarnaast klagen mensen dat zij hun gegevens niet mogen inzien. Veel klachten gaan ook over ongewenste verstrekking van hun gegevens aan derden.

Intussen heeft de AP de eerste 400 klachten geanalyseerd. 18% van de klachten gaat over verstrekking van gegevens aan derden, 5% over inzageverzoeken.

84 van de ontvangen klachten zijn grensoverschrijdend. Dat betekent bijvoorbeeld dat een deel wordt doorgeleid naar een van de andere Europese privacytoezichthouders.

Privacyrechten

De toestroom aan klachten komt vooral door ingang van de AVG/GDPR. Deze nieuwe wet zorgt voor uitbreiding van de privacyrechten van burgers.

Het recht om in te zien welke persoonsgegevens een organisatie van iemand heeft is een van de belangrijkste. Daarbij is er nu ook het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om de eigen gegevens mee te nemen. Ook is er het recht op vergetelheid. Dit is het recht dat organisaties persoonsgegevens moeten wissen als iemand daarom vraagt.

Particulieren kunnen deze rechten zelf uitoefenen door een organisatie op deze rechten te wijzen. Sinds 25 mei kan iedereen een privacyklacht kan indienen bij de AP.

Gerelateerde berichten...

X