Banken willen klantgegevens delen: AP zegt nee

Rabobank Utrecht hoofdkantoor

De Nederlandse bankensector wil klantgegevens gaan delen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). De Autoriteit Persoonsgegevens zegt echter nee, terwijl de overheid voor is vanwege fraudebestrijding.

Volgens de banken zou klantgegevens delen vooral helpen bij het bestrijden van witwassen. Ze steunen dan ook het wetsvoorstel dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

In een reactie daarop stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat het voorstel voor de  zogeheten ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden’ (WGS) overheidsorganisaties én private partijen wel erg ruime bevoegdheden geeft om persoonsgegevens met elkaar te delen. “Dit kan grote gevolgen hebben voor mensen die ‘op het verkeerde lijstje’ terechtkomen,” stellen ze in een reactie. De Autoriteit roept de Eerste Kamer daarom op dit wetsvoorstel in de huidige vorm niet aan te nemen.

AP-voorzitter Wolfsen erkent zonder meer dat de aanpak van ‘ondermijnende’ criminaliteit heel belangrijk is. “Maar dat moet je wel netjes regelen. Aan de Toeslagenaffaire en het FSV-schandaal hebben we gezien hoe mensen in de knel kunnen komen. Dit wetsvoorstel gaat verder. Het gaat ook verder dan het sterk bekritiseerde SyRi.”

Het AP vindt het risico veel te groot als nog veel meer instanties persoonsgegevens met elkaar mogen delen, zonder dat er duidelijk iets aan de hand is. Het risico van massasurveillance ligt op de loer. Wolfsen: “Het zou natuurlijk niet moeten kunnen dat jij op het verkeerde lijstje terecht komt, omdat je jaloerse buurman heeft gemeld dat je wel een erg dure auto hebt voor jouw salaris. En dat je daardoor geen hypotheek kunt krijgen. Deze wet sluit dat niet duidelijk uit.”

Vage doelen

Het doel van de samenwerkingsverbanden om persoonsgegevens op grote schaal te delen, op te slaan en te analyseren is niet duidelijk genoeg omschreven in het wetsvoorstel. Volgens de regering gaat het bij elk samenwerkingsverband om ‘zwaarwegende algemene belangen’. Maar er staat volgens het AP niet duidelijk bij welke dan precies.

Wolfsen: “Stel, een samenwerkingsverband wil persoonsgegevens delen met als doel ‘ernstige criminaliteit’ tegen te gaan. Maar wat geldt dan als ernstige criminaliteit? Hebben we het dan over een moord? Drugshandel? Enorme fraude of ook het vermoeden dat de penningmeester van de sportclub een keer 50 euro in eigen zak heeft gestoken? Waar ligt de grens? Dat moet heel duidelijk zijn, wil je zo’n grote inbreuk maken op de privacy van mensen.”

NVB

De bankensector is voorstander omdat zij de politie en OM moeten helpen bij onderzoek naar zeken als digitale fraude, internetoplichting en allerlei vormen van financieel-economische criminaliteit. De NVB vindt dat de onderzoeken zonder verruiming van de wet veel te traag gaan. Daar willen ze iets aan doen.

“De wet zorgt voor een goede juridische basis om kennis te delen binnen doelgerichte samenwerkingsverbanden, met de nodige waarborgen ten aanzien van privacy en proportionaliteit”, zegt de NVB in een reactie.

Lees ook:

Gerelateerde berichten...

X