Centric wint aanbesteding ICT Bedrijf RDW

Centric heeft de Europese aanbesteding van het ICT Bedrijf van de RDW (RijksDienst Wegverkeer) voor de inhuur van externe medewerkers gewonnen. De overeenkomst heeft een looptijd van één jaar met drie maal de optie op verlenging met een jaar.

Het ICT Bedrijf RDW is verantwoordelijk voor het beheer van en innovatie op de IT-systemen van de Dienst Wegverkeer (RDW). De aanbesteding betreft de inhuur van medewerkers voor werkzaamheden op het gebied van test, infrastructuur, ontwikkeling, beheer en projectmanagement. De overeenkomst is afgesloten voor de periode van één jaar met daarbij de mogelijkheid om de overeenkomst drie keer voor een periode van een jaar te verlengen tot maximaal 1 september 2018. Als winnaar van deze aanbesteding is Centric nu samen met Atos, CGI en Sogeti één van de preferred suppliers van het ICT Bedrijf RDW.

Over Centric
Centric biedt Software Solutions, IT Outsourcing, Business Process Outsourcing en Staffing Services. Met gekwalificeerde professionals, technologische oplossingen en IT- en administratieve dienstverlening, zorgt Centric ervoor dat klanten zich op hun kerntaken kunnen richten. Door diepgaande kennis van IT te koppelen aan jarenlange ervaring met specifieke brancheprocessen, onderscheidt Centric zich van traditionele IT-leveranciers en administratieve dienstverleners.

Centric gelooft in de kracht van innovatie als aanjager van duurzame groei. We verbinden hiervoor professionals, partners en klanten, zodat zij hun talenten, kennis en ideeën met elkaar kunnen delen. Deze samenwerking resulteert in innovatieve, pragmatische oplossingen, die bijdragen aan verantwoorde groei van de organisatie en stabiliteit voor onze klanten en medewerkers.

Centric heeft 5.000 werknemers en vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Noorwegen, Zweden en Roemenië. Centric boekte in 2013 een positief bedrijfsresultaat van ruim 13,3 miljoen euro bij een omzet van ruim 511,3 miljoen euro.

Over de RDW
De RDW, uitvoeringsorganisatie van de Nederlandse overheid, registreert gegevens van voertuigen, hun eigenaren/houders en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Het verstrekken van informatie over deze zaken aan bijvoorbeeld politie, Belastingdienst en gemeenten behoort ook tot de taken. Daarnaast bewaakt de RDW de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark en schept voorwaarden ter voorkoming en bestrijding van fraude en criminaliteit. Vanuit deze achtergrond adviseert de RDW belanghebbenden, voert overleg in EG- en ECE-verband en speelt een centrale rol in de internationale informatie-uitwisseling. Alle werkzaamheden vinden plaats in het algemeen belang van de voertuigbezitters.

Gerelateerde berichten...

X