Christelijke Onderwijs Groep Vallei- en Gelderland Midden vernieuwt complete IT-infrastructuur

Netwerkspecialist network2day heeft het bestaande netwerk op de locaties van de ROC A12 van de Christelijke Onderwijs Groep (COG) vervangen door een compleet nieuw WiFi-netwerk op basis van HP. Hierna zijn de andere vestigingen aan de beurt. De vernieuwing vormt de start van de totale vernieuwing van COG’s IT-infrastructuur.

Als er één omgeving is waar BYOD (Bring-your-own-Device) een grote uitdaging vormt, dan is het wel de onderwijswereld. Studenten en scholieren leven volledig online en zijn één met hun smart device. Ook op school of universiteit willen ze online kunnen zijn. Bovendien vragen moderne, multimediale vormen van onderwijs netwerktoegang en grote bandbreedte van de connecties. “Wij zagen ons geconfronteerd met een schreeuwend tekort aan WiFi-capaciteit. Op de twee vestigingen van de ROC A12 lopen 5.000 studenten rond die met hun eigen smartphone, tablet of laptop netwerktoegang willen.” Dat zegt Ad Kuivenhoven, bij COG verantwoordelijk voor Huisvesting ,Facilitair & ICT-Beheer.

Om het verkeer aan te kunnen was verveelvoudiging van de netwerkcapaciteit nodig, van 54 naar 450 Mbps. “Dat betekent in onze situatie veel access points met daaromheen de nodige switches, routers en controllers. Alles bij elkaar een stevig project.” COG is ondersteund door een externe adviseur en op basis van een uitgebreid programma van eisen een selectietraject ingegaan. Drie aanbieders zijn toegelaten tot de aanbesteding. Selectiecriteria waren onder meer dat de geboden apparatuur kwalitatief minimaal gelijkwaardig moest zijn aan die van de bestaande vendor. Prijs speelde een belangrijke factor. Verder moest de leverancier in staat zijn de implementatie en professionele support te verzorgen.

De opdracht is verleend aan network2day die de uitvraag volledig met HP-apparatuur heeft ingevuld. Network2day heeft op de eigen locatie een complete testomgeving gebouwd. Het netwerk is in mei opgeleverd en direct in productie genomen. “Het was nog even lastig om de integratie van onze bestaande security omgeving goed te krijgen. Network2day heeft hier voortvarend in geanticipeerd. Ten opzichte van de oude situatie zijn we ook nu weer erg tevreden. We zien geen congesties en incidenten in het verkeer meer. Wij beschikken nu over nieuwere apparatuur en toch zijn de netwerkkosten met 25% teruggedrongen. Dat komt onder meer doordat moderne apparatuur meerdere functies aan boord heeft waar voorheen afzonderlijke systemen voor nodig waren.”

Kuivenhoven kijkt terug op een spannend maar geslaagd project. “Het is niet niks om in heel korte tijd je complete netwerk te vervangen met apparatuur van een ander merk en geleverd door een voor ons nieuwe partij. We hebben met een heel klein team in perfecte samenwerking met network2day de klus kunnen klaren. We kunnen de komende vijf tot zes jaar weer voorruit.“ De vervanging van het netwerk is het startschot van de totale vernieuwing van COG’s ICT-voorzieningen. Kuivenhoven: “Voorheen liep het onderwijs achter de ontwikkelingen in IT aan, nu willen wij van IT nieuwe vormen van onderwijs mogelijk maken.” Daarvoor gaat alles gaat op de schop, tot aan het datacenter aan toe. Het netwerk is er al klaar voor.

Gerelateerde berichten...

X