Cursisten Global Knowledge in 2014: +10%

Global Knowledge, ’s werelds grootste onafhankelijke IT- en Business opleider, heeft in 2014 ruim 10 procent meer cursisten mogen ontvangen. Tegelijk realiseerde de IT-opleider ruim 10% meer omzet en winst dan in 2013.
Virtueel en Klassikaal™, het platform waarmee studenten op afstand interactief aan klassikale lessen kunnen meedoen, leverde in toenemende mate een bijdrage aan het vierde opvolgende recordjaar.
De trend van het eerste halfjaar dat cursisten deze leermethode meer gebruiken, is ook doorgezet in het tweede halfjaar van 2014. Het gevolg van deze beweging is dat trainingen vaker doorgang kunnen vinden. Cursisten profiteren daarnaast structureel van de keuze om de lessen in het klaslokaal te volgen of via een beeldscherm.
Een tweede belangrijke factor is het feit dat het aantal trainingen in de breedte en diepte werd uitgebreid. Zo was 2014 het eerste volledige kalenderjaar waarin Global Knowledge het complete IBM-portfolio in haar curriculum had. Daarnaast is de IT- en businessopleider in 2014 officieel aangesteld als Authorized Training Partner van Brocade en als eerste en enige Amazon Web Services (AWS) Authorized Training Partner in Nederland.
Beide leveranciers richten zich op cloud computing en sluiten perfect aan bij de trend dat rekencapaciteit en opslag verschuiven naar datacenters, in eigen beheer of van derden.Een andere beweging die zich doorzet, is dat IT-verantwoordelijken steeds meer in een regiefunctie terechtkomen, waardoor de behoefte aan managementvaardigheden nog steeds toeneemt.
Global Knowledge biedt al sinds enkele jaren trainingen die hierop gericht zijn en steeds vaker kloppen cursisten naast hun technologietrainingen aan voor zaken als leiderschap, innovatie en people management.Voor Piet Hompus, algemeen directeur bij Global Knowledge, is het al duidelijk dat er ook in 2015 nog rek in de IT-opleidingenmarkt zit. “We hebben de afgelopen jaren in een consoliderende markt laten zien te kunnen groeien. Nu de economie weer voorzichtig aantrekt, ontstaat er weer meer tijd en ruimte voor opleidingen.We worden daarbij gesteund door het besef in Nederland dat er kansen liggen om een sleutelpositie te vervullen wat betreft internationaal dataverkeer, het 3rd Mainport-initiatief is daarvan een goed voorbeeld. We anticiperen op deze ontwikkelingen door ons team uit te breiden en nog actiever de markt in te gaan.”De trends die Hompus voor de opleidingenmarkt in 2015 ziet, zijn een verdere toename van het aantal methodische trainingen, zoals BiSL en Scrum, een toename van de cloudgebaseerde trainingen en van de (cyber)security-trainingen.

Gerelateerde berichten...

X