Data Sharing Coalition presenteert Data Sharing Canvas

De Data Sharing Coalition heeft Data Sharing Canvas uitgebracht. Die zijn een belangrijke mijlpaal op weg naar het ontgrendelen van de echte waarde van data. Wanneer data breed wordt gedeeld tussen domeinen, kan dit resulteren in een extra groei van het Bruto Binnenlands Product van tot wel één procent. Die waarde kan alleen worden gerealiseerd als organisaties onder controle van de rechthebbende(n) data kunnen delen.

Het Data Sharing Canvas dient als een springplank om vertrouwen en technische interoperabiliteit te faciliteren voor het op grote schaal delen van data tussen domeinen. Het document is opgesteld samen met de meer dan veertig deelnemers van de Data Sharing Coalition uit verschillende domeinen die meer dan 100.000 organisaties vertegenwoordigen.

Data Sharing Canvas: een fundament voor afspraken over het delen van data op schaal
Het Data Sharing Canvas laat zien dat het op schaal delen van data tussen domeinen kan worden bereikt via geharmoniseerde afspraken. Het document beschrijft welke afspraken over onderwerpen zoals security, metadata en identificatie, authenticatie en autorisatie nodig zijn om wederzijds vertrouwen en interoperabiliteit tussen domeinen mogelijk te maken.

Het Data Sharing Canvas bevat bijdragen van experts van organisaties die deelnemen aan de Data Sharing Coalition. Behalve de bijdragen van experts, bieden de lessen uit cross-sectorale use-cases voor het delen van data, evenals de analyse van bestaande initiatieven voor het delen van data de essentiële inzichten die zijn gedocumenteerd in het Data Sharing Canvas.

Het document dient als een springplank voor de ontwikkeling van het verwachte Trust Framework waarin geharmoniseerde afspraken voor het domeinoverschrijdend delen van data worden vastgelegd.

Vervolgstappen: onderbouwen van het Data Sharing Canvas met praktische use cases
In de toekomst zal het Data Sharing Canvas verder worden onderbouwd door het analyseren van praktische use cases voor het delen van data. De Data Sharing Coalition is momenteel betrokken bij vijf verschillende use cases voor het delen van data.

In deze use cases definiëren en realiseren organisaties uit verschillende domeinen samen een use case die nieuwe waarde creëert door het delen van data tussen domeinen. Denk bijvoorbeeld aan het delen van energiedata met hypotheekverstrekkers om energiebesparende maatregelen te financieren, het delen van logistieke data met verzekeraars voor verbeterde verzekeringsproducten of het delen van sensordata om ‘vraaggestuurde’ schoonmaakdiensten mogelijk te maken. De use cases bieden real-life inzichten in wat er nodig is om interoperabiliteit te bereiken tussen verschillende datadeelinitiatieven.

Het delen van data: de echte waarde van gegevens ontsluiten
De echte waarde van data kan alleen worden gerealiseerd als data wordt gedeeld en hergebruikt in de hele digitale economie. In totaal kan deze nieuwe waardecreatie resulteren in een extra BBP-groei van tot wel één procent voor Nederland en een vergelijkbare groei voor andere EU-lidstaten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Commissie erkennen dit, zoals duidelijk gemaakt in de visie van het ministerie op datadelen, de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Europese Datastrategie. De Data Sharing Coalition wil deze waarde ontgrendelen door het vastleggen van afspraken over uiteenlopende onderwerpen die relevant zijn voor cross-sectoraal datadelen. Dit leidt tot vertrouwen en maakt technische interoperabiliteit voor organisaties mogelijk om data onder de expliciete controle van de rechthebbende(n) te delen tussen domeinen.

Gerelateerde berichten...

X