Dell ondersteunt Rivas Zorggroep bij implementatie EPD

Dell heeft bij de Rivas Zorggroep een belangrijke rol gespeeld bij het Rivas Elektronisch Dossier (RED)-project. Hierbij werd een ketenbreed EPD op basis van Chipsoft HIX uitgerold over de 51 vestigingen van de zorginstelling. Daardoor hebben alle 6.000 professionals binnen de zorggroep nu de beschikking over de medische gegevens van de patiënten, waardoor de werkprocessen sneller en beter verlopen. De Rivas Zorggroep is de eerste partij in Nederland die de EPD-suite volledig heeft uitgerold. Dankzij de expertise en producten van Dell beschikt de zorginstelling nu over de optimale infrastructuur voor het EPD. In het kader van een parallel werkplekproject werden eveneens 1700 fat clients vervangen door Wyse thin clients en Venue Pro-tablets.

Rivas levert een breed scala aan zorgdiensten van ziekenhuiszorg tot thuiszorg en cursussen en activiteiten. Meer dan 6.000 gemotiveerde professionals en vrijwilligers leveren deze diensten door grote delen van de provincie Zuid-holland, Utrecht, Brabant en Gelderland. Om deze zorg optimaal te kunnen aanbieden, doet Rivas in steeds grotere mate een beroep op technologie. De Chipsoft HIX-software maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit en zorgt ervoor dat de betrokken medewerkers binnen verschillende disciplines altijd op de hoogte zijn van de medische status van hun cliënt. Dat brengt ketenzorg een stuk dichterbij.

Nadat de beslissing genomen was voor de EPD-suite van Chipsoft, bleek dat de backend niet voldoende capaciteit bood om de applicatie op een stabiele en voldoende presterende manier te draaien. Al snel werd duidelijk dat een installatie van de nieuwe software op de bestaande systemen niet het gewenste resultaat zou opleveren. Dat hield in dat de volledige backend vervangen zou moeten worden binnen een jaar vanwege een harde deadline in april 2014, die samenviel met de ‘end of life’ van Windows XP.

Tijdsdruk om te presteren “We vinden het als zorginstelling belangrijk om onze cliënten altijd op de best mogelijke manier te bedienen. Technologie kan dat mogelijk maken, wanneer zij op de juiste manier wordt ingezet”, aldus Paul van den Hout, senior projectmanager ICT bij Rivas Zorggroep. “Bij een analyse van onze backend-infrastructuur op basis van door Chipsoft verstrekte specificaties bleken de randvoorwaarden niet aanwezig om HIX op een kwalitatieve manier aan te bieden. We moesten terug naar de tekentafel, omdat de netwerkomgeving, de storage-omgeving en de servers niet voldoende capaciteit boden voor de applicatie.”

Rivas was op dat moment al klant van Dell en Van den Hout besloot de leverancier uit te nodigen om mee te denken over een oplossing voor de situatie, waarbij binnen een jaar een nieuwe applicatie uitgerold moest worden op een volledig nieuwe IT-infrastructuur. Tijdens de kennismaking raakte Van den Hout onder de indruk van de kennis en bereidheid van Dell om mee te denken en snel te schakelen. “Ze gaven ons als enige leverancier het gevoel dat ze echt met ons wilden meedoen om dit project tot een succes te maken.”

Dit gegeven in combinatie met hun offerte deed Rivas besluiten om Dell als implementatiepartner voor het systeem te selecteren. In een voortraject met technische sessies werd de invulling van het project bepaald en de productselectie gemaakt; een applicatie- en SQL Dell M620 blade servers blade serveromgeving voor Chipsoft HIX, aangesloten op EMC-storage VNX 5400 en een Citrix Xendesktop VDI-omgeving met Dell M620 blade servers geschikt voor 1700 virtuele werkplekken met lokale Equallogic-storage blades, alles op Hyper-V. Dell bracht op haar beurt IT-dienstverlener Halian mee vanwege haar diepgaande expertise op het vlak van IT binnen ziekenhuizen. Dit heeft de zorggroep erg geholpen om structurele kennis te vergaren over wat er nodig is om de gebruikers nu en in de toekomst goed te kunnen bedienen.

Er waren de nodige uitdagingen. Met het vernieuwen van de backend werd pas medio november 2013 begonnen, met de frontend in januari 2014. Daarnaast was er nauwelijks praktijkervaring voorhanden met Windows 8.1 in combinatie met het EPD. Toch werd de deadline van 3 april gehaald en het resultaat mag er zijn. Op dit moment beschikt Rivas Zorggroep over een state-of-the-art IT-infrastructuur om alle gebruikers optimaal te ondersteunen in hun werk. Van den Hout: “Of ze nu op kantoor zitten of onderweg zijn, onze medewerkers kunnen nu bij de juiste informatie wanneer ze die nodig hebben.”

Gerelateerde berichten...

X