EPD van Nedap gecertificeerd door Verenso

Het multidisciplinaire Elektronisch Patiëntendossier van Nedap is gecertificeerd door Verenso. Hiervoor ontving Verenso informatie van zorginstellingen De Posten en Schakelring. Er zijn nog geen andere EPD’s op de markt die gecertificeerd zijn met een multidisplinaire opzet. Hierdoor ontstaat transparantie; alle disciplines – van verzorging, paramedici tot specialisten, cliënt en familie – werken samen in één systeem en niet in afzonderlijke systemen, waardoor snel en effectief relevante patiëntinformatie kan worden gedeeld.

Verenso – vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde en sociaal geriaters – wil samen met ActiZ, SOON en SBOH het gebruik van een EPD bevorderen voor de beroepsgroep specialisten in ouderengeneeskunde. Op dit moment is elektronische dossiervoering daar nog geen eis voor opleiders. Een EPD dat voldoet aan alle kwaliteitseisen van de beroepsgroep is volgens deze organisaties efficiënter. Zo bevordert het de uniformiteit van gegevens en informatie-uitwisseling en ondersteunt het een werkwijze op basis van wetenschappelijke standaarden en richtlijnen.

 

Eenduidige codering van medische gegevens

Bovendien voldoet Nedap niet alleen aan de eisen van Verenso, maar heeft zij ook de internationale standaard SNOMED/CT geïmplementeerd in het EPD. Deze standaard wordt in de directe patiëntenzorg gebruikt voor de registratie van beslissingen, diagnoses of het opstellen van een behandelplan. Toepassing hiervan draagt bij aan een lagere administratieve lastendruk in zorginstellingen en het eenduidig coderen van medische gegevens. Hierdoor kunnen geen misverstanden ontstaan over bijvoorbeeld een ziektebeeld. Ook maakt de standaard het mogelijk gegevens te combineren met andere classificaties om tot landelijke statistieken en financiële verantwoording van de zorg te komen.

Het gebruik van een gecertificeerd EPD kan een eis worden indien zorginstellingen opleidingsplaatsen willen aanbieden voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Om het gebruik van een gecertificeerd EPD te stimuleren, heeft het SBOH een subsidie beschikbaar gesteld waarvan zorgaanbieders gebruik kunnen maken.

Nedap is een fabrikant van technologische oplossingen voor relevante vraagstukken. Voldoende voedsel voor een groeiende bevolking, schoon drinkwater over de hele wereld, slimme netwerken voor duurzame energie, dit zijn een paar voorbeelden van onderwerpen waar Nedap zich mee bezighoudt. Nedap healthcare is ICT marktleider voor de langdurige zorg en ondersteunt het zorgproces voor de ouderen- en gehandicaptenzorg. Dagelijks werken meer dan 65.000 zorgmedewerkers met Nedap.

 

 

 

T   +31 (0) 544 471 774
E   esther.megens@nedap.com

 

www.nedap-healthcare.com
Nedap N.V. Parallelweg 2 NL-7141 DC Groenlo | Trade Register 08013836

Gerelateerde berichten...

X