Gemeente Nuth kiest c2Wmo voor decentralisatie sociaal domein

De gemeente Nuth heeft voor de ondersteuning bij de decentralisaties van het sociaal domein een overeenkomst gesloten met c2Wmo, onderdeel van Info Support. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. C2Wmo biedt gemeenten een oplossing voor de uitvoering van deze drie decentralisaties. Voor het ontsluiten van de juiste gegevens, het stroomlijnen van processen in de zorgketen en de koppeling met bestaande systemen was de gemeente Nuth op zoek naar een integraal ICT-zorgsysteem. In c2Wmo vonden zij de juiste partner.

Voor de gemeente Nuth is het belangrijk dat het ICT-zorgsysteem de volledige functionaliteit van het sociaal domein ondersteunt, inclusief het gebruik door alle partijen in de keten. Daarnaast moet het systeem werkplekonafhankelijk en volledig web-based zijn zodat toegang overal, ongeacht tijd of locatie, gegarandeerd is. Ook flexibiliteit staat hoog in het vaandel. De gemeente is met de keuze voor c2Wmo volledig voorbereid op de komende periode waarin naast mogelijke aanpassingen in de wet- en regelgeving ook continu veranderingen in de processen en uitvoering verwacht worden.

Alinda Baggen, adviseur bedrijfsvoering bij de gemeente Nuth: “C2Wmo onderscheidde zich sterk van andere leveranciers en oplossingen en voldoet het beste aan onze eisen. De volledige functionaliteit, het gebruiksgemak, de technische aspecten en de toekomstgerichtheid van de oplossing, maar ook de sterke visie en klantgerichte houding van de leverancier waren voor ons doorslaggevend om voor c2Wmo en Info Support te kiezen.”

C2Wmo is een regiesysteem voor het sociaal domein waarin een centraal en integraal cliëntdossier wordt bijgehouden. Via het platform kunnen diverse actoren (gemeentes, wijkteams, uitvoeringsorganisaties, (zorg)leveranciers en burgers) via eigen portalen toegang krijgen tot voor hen relevantie informatie. Ook zijn zij in staat om via het platform belangrijke taken uit te voeren zoals het opvoeren en opvolgen van signaleringen en het indienen van declaraties.

Op dit moment is een projectgroep van de gemeente Nuth en Info Support bezig met de implementatie van c2Wmo. De gemeente neemt het systeem nog vóór januari 2015 in gebruik.

Kijk voor meer informatie over c2Wmo

Gerelateerde berichten...

X