Groot deel vrouwen blijft techsector trouw, ondanks genderongelijkheid

Onderzoek van Booking.com laat zien hoe vrouwen in tech de leiding nemen in het aanzetten tot verandering, en toont hun kijk op de initiatieven van bedrijven die nodig zijn om in de toekomst meer diversiteit te bereiken op de werkvloer.

Het bedrijf deed wereldwijd onderzoek naar ervaringen en percepties van vrouwen met een carrière in de tech-industrie. Meer dan vier op de vijf vrouwen (83%) in deze sector zijn zelfverzekerd over hun huidige baan en toekomst in de technologie, en hebben de intentie de komende vijf tot tien jaar in de tech-sector te blijven werken.

Tegelijkertijd vindt een aanzienlijk deel van de vrouwen dat er nog steeds genderongelijkheid in de sector is, één op de vier Nederlandse vrouwen (22%) geeft aan tegen een glazen plafond aan te lopen en voelt zich niet gehoord.

 

Vrouwen in tech zijn van plan zelf in sector te blijven werken en volgende generaties stimuleren voor tech te kiezen

Nederlandse vrouwen zijn gemiddeld positief als het gaat om hun huidige rol en toekomst in tech: 73% heeft de intentie de komende vijf tot tien jaar in tech te blijven werken. Vrouwelijke tech-professionals in India en China scoren, ten opzichte van Nederland en de rest van Europa en de VS, relatief hoog: gemiddeld 95% in deze twee landen is vastbesloten in de tech-sector te blijven.

Ondanks deze hoge scores, ervaren vrouwen in zowel China als India uitdagingen in hun tech-sector: in China ervaart 43% van de vrouwen in de industrie een glazen plafond, terwijl in India 42% van de vrouwen een probleem in de werkcultuur ervaart: ze hebben het gevoel dat hun bijdrage en stem op het werk wordt ondergewaardeerd.

Dit is bijna twee keer zo veel als het aantal vrouwen wereldwijd met dezelfde ervaring. Ook in Nederland zijn de percentages lager, maar nog steeds aanzienlijk: zo ervaart 22% van de Nederlandse vrouwen een glazen plafond in de industrie.

Ondanks de uitdagingen die zij zien, zijn vrouwen erg toegewijd aan de industrie en ook actief in het werven van nieuwkomers voor de sector. Wereldwijd zeggen negen van de tien vrouwelijke tech-professionals (89%) een carrière in de tech-industrie aan te bevelen aan de volgende generatie vrouwelijke middelbare scholieren en studenten: in Nederland is dat percentage met 85% ook relatief hoog.

“Er is positiviteit bij vrouwen – of ze nu al in de tech-industrie werken of dat in de toekomst hopen te doen – vanwege het potentieel dat een functie in technologie kan bieden. Om nog verder te gaan en echte gendergelijkheid te bereiken in de wereldwijde tech-industrie, moeten we proberen dit optimisme aan te trekken en een meer inclusieve cultuur te creëren waarin getalenteerde vrouwen aangetrokken en ook vastgehouden worden,” zegt Gillian Tans, CEO van Booking.com.

“Het is bemoedigend en inspirerend om elke dag vrouwen in technologie geweldige dingen te zien bereiken, waaronder het actief stappen nemen om toekomstige generaties in de tech-industrie te betrekken, door hun stem te laten horen en programma’s en initiatieven te lanceren met als doel verdere gendergelijkheid te bereiken op de werkvloer.”

 

Vrouwen nemen zelf initiatief om diversiteit en inclusiviteit in tech-sector te vergroten

Of ze nu bij een wereldwijd tech-bedrijf werken of bij een start-up, vrouwen in de sector nemen zelf het initiatief om de uitdagingen op het gebied van genderdiversiteit te overwinnen. Zij vinden dat de grootste kansen voor vrouwelijke tech-professionals liggen in het delen van hun ervaringen in de tech-industrie met andere vrouwen (46%), en het begeleiden van deze vrouwen (44%).

Bijna twee op de vijf vrouwen wereldwijd (38%) vindt dat vrouwen in de technologie de mogelijkheid hebben genderdiversiteit te verbeteren door lid te worden van (non-profit) organisaties die zich toeleggen op het ondersteunen van meisjes en vrouwen in STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

 

Vrouwen in tech roepen hun werkgevers op actie te ondernemen om diversiteit te stimuleren

Vrouwen in tech zijn van mening dat hun werkgevers, tech-bedrijven, de plicht hebben te investeren in initiatieven die diversiteit en inclusiviteit stimuleren. De meest cruciale verandering die nodig is bij bedrijven is het invoeren van wervingsmethoden die diversiteit op de werkvloer vergroten, aldus meer dan de helft van de vrouwen (51%) wereldwijd.

Tegelijkertijd verwacht ook maar ongeveer de helft van de vrouwen (51%) deze verandering binnen de komende vijf jaar in de tech-sector te zien, wat suggereert dat er ruimte en noodzaak voor bedrijven is om op dit vlak sneller in actie te komen.

“Uit ons onderzoek en uit de talloze verhalen van inspirerende vrouwen in tech die we dagelijks horen, wordt duidelijk dat vrouwen het heft in eigen hand nemen om positieve veranderingen te initiëren in de tech-industrie. Wel moeten we erkennen dat de verantwoordelijkheid bij een breder collectief ligt – waaronder de gehele tech-industrie, bedrijven, beleidsmakers en voorlichters” aldus Tans. “We hebben vandaag de dag de kans om voor een echte en blijvende verandering te zorgen, en om iets positiefs door te geven aan de volgende generatie vrouwen in tech. Daarom is Booking.com bij de jaarlijkse Web Summit in Lissabon host van de Women in Tech-lounge: een ruimte waar vrouwen kunnen netwerken en ervaringen kunnen delen, en waar één-op-één-sessies door leiders van Booking.com en andere leiders uit de sector worden gehouden voor vrouwen in de technologie. ”

Op de vraag welke essentiële stappen er nog meer zouden moeten worden genomen om verandering te bewerkstelligen in de sector, antwoorden vrouwen dat bedrijven ook een loopbaanontwikkelingsbeleid in zouden moeten voeren dat gebaseerd is op verdiensten (45%), en dat ze behoefte hebben aan grotere zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen en grotere beschikbaarheid van vrouwelijke mentoren (43%). Daarnaast vinden vrouwen dat actie van bedrijven nodig is om de vertegenwoordiging van vrouwen in interne (werk)groepen, taskforces en directiebestuur (43%) te vergroten.

Er zijn volgens vrouwen ook andere acties nodig van tech-bedrijven om een succesvolle loopbaan voor vrouwen in de industrie te stimuleren, zoals het bieden van een gelijk loon (43%), training om bewustwording te vergroten over vooroordelen op de werkvloer (42%) en regelmatige mogelijkheden voor bijscholing (42%). Veel bedrijven zetten momenteel grote stappen door beleidsmaatregelen en programma’s op te zetten die vrouwen de kansen, hulpmiddelen en een stimulans geven die nodig zijn voor een bevredigende carrière in tech. Wel blijven er volgens onderzoek ook nog genoeg onbenutte kansen voor bedrijven om meer genderdiversiteit op de werkvloer te stimuleren.

Gerelateerde berichten...

X