Hogeschool NOVI biedt de beste opleiding hbo-ICT voor werkenden

Uit de beoordeling van de Keuzegids blijkt dat de deeltijdopleiding hbo-ICT van Hogeschool NOVI met afstand de beste keus is. Op diverse gebieden, waaronder programma, aansluiting op het werkveld en service richting de studenten, behaalt de hbo-ICT van Hogeschool NOVI de hoogste score.

Terwijl de tekorten op hbo-functies in de ICT verder blijven stijgen, wordt het voor veel werkenden in deze sector steeds belangrijker om hun hbo-titel te halen. Het kiezen van een geschikte hbo-opleiding is dan niet eenvoudig. De Keuzegids HBO 2015, die op 7 oktober jl. is uitgekomen helpt bij het maken van de juiste keus en haalde de verschillende instellingen objectief door de mangel. De Keuzegids beoordeelt de hbo-opleidingen onder andere op de toelatingseisen, het programma, relatie tot het werkveld en kwaliteitsoordelen van studenten en experts. Hogeschool NOVI kwam hierbij als beste uit de bus met een flinke afstand op de nummer 2. De deeltijdopleiding hbo-ICT van Hogeschool NOVI is als topopleiding aangemerkt.

Hogeschool NOVI ziet de goede beoordeling als een beloning op de continue focus op kwaliteit en onderscheidend vermogen. De hogeschool biedt een relevante opleiding voor werkenden die opereren in de ICT, Bedrijfskunde of op het snijvlak van beide. Om de kwaliteit verder omhoog te stuwen, heeft Hogeschool NOVI de afgelopen tijd 3 nieuwe lectoren aangesteld, waaronder recent de aanstelling van lector Luitenant-kolonel Edward van Dipten MI op het gebied van Business Process Management en Enterprise Engineering.
Ook heeft hogeschool NOVI veel geïnvesteerd in het instroomproces, waarmee professionals hun kennis en kunde door middel van een assessment in kaart kunnen brengen, beschrijven en bewijzen. Dit leidt er vaak toe dat de professional veel sneller dan de reguliere 4 jaar zijn titel kan behalen. Veel studenten kunnen zelfs al binnen 2 jaar afstuderen. In het programma dat overblijft, werkt de student aan de competenties die voor hem of haar belangrijk zijn, waarbij zoveel mogelijk de relatie wordt gelegd met de dagelijkse praktijk van de student. Dus geen fictieve cases, maar issues die daadwerkelijk spelen in zijn of haar werkomgeving. Een unieke aanpak die al jaren zijn vruchten afwerpt. Eerder werd de hogeschool al geroemd door de toezichthoudende instanties voor het niveau van de afstudeerders en het percentage dat een diploma weet te bemachtigen binnen een afzienbare periode.

Hogeschool NOVI zal ook in de toekomst verder bouwen aan de kwaliteit van de opleidingen en de relatie met het werkveld en stelt zich ten doel haar positie als kennisinstelling en topopleider verder te verstevigen.

Over Hogeschool NOVI
Hogeschool NOVI is een geaccrediteerde hbo-deeltijdopleider met opleidingen op het gebied van ICT, Bedrijfskunde en Verkeer & Logistiek. Deze opleidingen worden gegeven op locaties door het hele land, maar ook bij opdrachtgevers in huis. Hogeschool NOVI ontwikkelt voor opdrachtgevers ook veel op-maat opleidingen, bijvoorbeeld op het gebied van Functioneel Beheer, Business Information Management of Business Process Management.

Over de Keuzegids
De Keuzegids is een onafhankelijke consumentengids die de kwaliteit van alle hbo-opleidingen in Nederland beoordeelt en vergelijkt. De Keuzegids HBO 2015 bevat de beschrijving en kritische beoordeling van 1150 bacheloropleidingen.

Voor meer informatie over de klassering kunt u kijken op www.keuzegids.nl

Voor meer informatie over Hogeschool NOVI kunt u terecht op www.novi.nl

Gerelateerde berichten...

X