Ictivity verhoogt gebruikersefficiency Office 365 bij Spring Kinderopvang middels IT-adoptieprogramma

Ictivity heeft een IT- Adoptie- en Productiviteit Programma opgesteld voor Spring Kinderopvang om de overstap naar Office 365 soepel te laten verlopen. Office 365 maakt gebruikers mobieler, maar vergt daarentegen een nieuwe manier van werken.

Daarnaast moet er kennis over de software worden vergaard. Dit was reden voor Spring Kinderopvang om een adoptieprogramma af te nemen bij Ictivity om zo de medewerkers vertrouwd te maken met de nieuwe software.

Binnen het IT-Adoptie- en Productiviteitsprogramma is de nieuwe werkwijze verbeterd, het ICT-kennisniveau toegenomen en de gebruikersefficiency sterk verhoogd.

 

Verschillende fases richting efficiëntie

Samen met Ictivity zijn een aantal fases doorlopen om tot dit resultaat te komen. De eerste fase had als startpunt een online intake om het kennisniveau te peilen en om de scholingsbehoefte in kaart te brengen.

De tweede fase richtte zich op blended learning: het face-to-face delen van informatie in combinatie met digitale ondersteuning. De uiteindelijke ‘kanaalkeuze’ is volledig aan de medewerkers overgelaten aangezien er een grote diversiteit is aan leervoorkeuren.

Aan het eind van de tweede fase waren alle gebruikers gemigreerd naar Office 365. Vervolgens zijn de gebruikerservaringen en -behoeftes geanalyseerd om de laatste fase vorm te geven.

Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit Excel, Skype of OneNote trainingen indien daar behoefte aan is. Hoe dan ook wordt nazorg vanuit de helpdesk een onderdeel van deze laatste fase die in het tweede kwartaal van 2018 van start gaat.

Annelies Meun, opleidingsadviseur bij Spring Kinderopvang: “Onze medewerkers houden zich primair bezig met het helpen van kinderen, waarbij IT vrijwel geen interessegebied is. Hoewel alle medewerkers over de basisvaardigheden beschikken, loopt het IT-kennisniveau sterk uiteen.

Het is fijn om in Ictivity een partner gevonden te hebben die zich dit realiseert en hier met maatwerk op inspeelt. Onze gebruikersefficiency is de afgelopen periode erg toegenomen.”

Toine van Eijk, Directeur Training bij Ictivity: “Het is mooi om te zien dat de frustraties die medewerkers eerst ervaarden, omdat bijvoorbeeld informatie niet te vinden was, nu is omgebogen naar enthousiasme.

Samen met Spring Kinderopvang hebben we een zachte landing in de nieuwe Office 365-omgeving weten te realiseren. We zijn blij dat we hieraan hebben mogen bijdragen met ons IT-Adoptie- en Productiviteitsprogramma.”

 

 

Gerelateerde berichten...

X