ilionx richt nieuwe business unit op voor bedrijfsinformatiebeveiliging

ICT-dienstverlener ilionx heeft een nieuwe business unit opgericht: ilionx Business Information Security(iBIS). Met deze nieuwe unit speelt het bedrijf in op de toenemende vraag, mede gegeven de cloud-ontwikkelingen, naar expertise op het gebied van informatiebeveiliging.

Gerard de Weerd, Business Unit Manager bij ilionx: “De afgelopen jaren heeft er een verschuiving van ICT-beveiliging naar bedrijfsinformatiebeveiliging plaatsgevonden en die verschuiving is nog steeds gaande. Om informatiebeveiliging integraal onderdeel te laten zijn van de bedrijfsvoering, gaat het niet slechts om ICT, maar ook om de processen en mensen.”

De diensten en oplossingen die worden geboden zijn gebaseerd op het ‘ilionx Resilience Framework’ dat bestaat uit vier pijlers: inzicht, maatregelen, controle en acteren. Op basis van assessments krijgen klanten het noodzakelijke inzicht in de weerbaarheid van de organisatie. Vervolgens verhoogt ilionx waar nodig de weerbaarheid door de juiste maatregelen te bieden en/of uit te voeren. Daarna wordt doorlopend gemonitord of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben en waar nodig direct geacteerd. Deze methodiek is iteratief en ligt in lijn met de PDCA-Cyclus.

“Onze information security professionals maken informatiebeveiliging een integraal onderdeel van de bedrijfsprocessen en zorgen voor een optimale beperking van risico’s”, aldus Gerard de Weerd. “Dit geeft vertrouwen zodat de organisatie zich kan richten op ontwikkeling en groei om te kunnen blijven excelleren in een dynamische markt.”

Wiebe de Boer, algemeen directeur bij ilionx: “Het beschermen van bedrijfsinformatie is cruciaal en vergt steeds meer aandacht van organisaties in alle sectoren. Onze nieuwe business unit stelt informatiebeveiliging centraal. Met de ruime ervaring en expertise van onze security professionals zijn we in staat organisaties hierin te helpen en klanten nog beter van dienst te zijn. We merken dat er al veel vraag is naar een dergelijke aanpak en blijven daardoor actief op zoek naar nieuwe collega’s.”

Gerelateerde berichten...

X