Informatiebijeenkomst over veranderende IT-omgeving

De internationale normcommissie ‘IT Service Management and IT Governance’ heeft sinds 2011 verschillende normen gepubliceerd over management en governance van IT-diensten. NEN organiseert op vrijdag 10 juni 2016 een informatiebijeenkomst waarin de NEN-ISO/IEC 20000-serie over servicemanagement en NEN-ISO/IEC 38500 ‘Governance of IT for the organization’ worden besproken. Ook wordt er vooruit gekeken naar toekomstige ontwikkelingen.

De NEN-ISO/IEC 20000-serie beschrijft eisen voor het ontwerp, de transitie, levering en verbetering van servicemanagement. Deze serie levert waarde op voor zowel de klant als de dienstverlener.
NEN-ISO/IEC 38500 geeft richtlijnen, in de vorm van zes principes, aan directies en besturen voor het doeltreffend, doelmatig en acceptabel gebruik van IT en informatievoorziening in de organisatie.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor (top)managers die verantwoordelijk zijn voor de IT-diensten in hun organisatie en die geïnformeerd willen worden over het gebruik van en de actuele ontwikkelingen rond deze normen.

Programma

De bijeenkomst vindt plaats van 14:00 – 17:00 uur bij NEN in Delft. De volgende presentaties worden gegeven:

  • ISO/IEC 20000-serie over ‘Service management’ door dhr. Dolf van der Haven (Verizon), commissielid
  • ISO/IEC 38500 ‘Governance of IT for the organization’ door mevr. Yvette Backer (ASL BISL Foundation), commissielid
  • Actuele onderwerpen die aansluiten bij deze normen door dhr. Frank van Outvorst, commissielid
  • Vragen en discussie

Voor Nederlandse partijen is het mogelijk mee te werken aan deze internationale normen via de NEN-normcommissie 381040 ‘IT Service Management and IT Governance’.

NEN is een stichting zonder winstoogmerk. Voor het lidmaatschap van een normcommissie wordt dan ook een financiële bijdrage gevraagd van de meewerkende organisaties.

Aanmelden en meer informatie

Aan het bijwonen van deze informatiebijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Ga voor meer informatie over het programma en voor aanmelding naar de evenementenpagina.

Gerelateerde berichten...

X