Innovatieve administratiesoftware voor gemeentes stelt eisen gebruiker voorop

Verouderde ICT-infrastructuur begrenst de productiviteit van een organisatie. Als de rapportage van de eenvoudigste werkzaamheden al onnodig veel tijd vraagt, gaat dit immers ten koste van de efficiëntie van alle medewerkers. Softwareontwikkelaar Op Orde biedt daarom een innovatie SaaS-oplossing. Deze is snel en flexibel te configureren en te implementeren, vaak al binnen een week en zonder dat hier een programmeur aan te pas komt. “Daarbij past de programmatuur zich aan de gebruiker aan, in plaats van andersom”, aldus Op Orde-oprichter Jeroen Lugte. “Dat maakt onze software zo vernieuwend.”

De administratiesoftware van Op Orde automatiseert administratieve procedures, zonder de menselijke factor uit te schakelen. Zo zetten de gemeentes Ouder-Amstel en Uithoorn sinds januari de software in om meldingen in de buitenruimte te verwerken. Bij het verwijderen van gedumpt huisvuil en achtergelaten voertuigen vraagt het nieuwe administratiesysteem ontbrekende gegevens automatisch op uit gekoppelde databases. Medewerkers op locatie hoeven slechts adres- of voertuiggegevens in te voeren in hun smartphone of tablet in te voeren om de afhandeling in gang te zetten. Op Orde levert hun collega’s op kantoor vervolgens gebruiksklare dossiers aan en logt tegelijkertijd alle werkzaamheden, zodat een complete administratie is gegarandeerd.

 

Programmatuur volgt gebruiker

Conventionele administratiesystemen maken de mogelijkheden van de software leidend. De gebruiker past zich in dat geval aan de programmatuur aan. Op Orde draait deze verhouding om: de softwaretoepassing is toe te spitsen op de bestaande manier van werken. Dat is mogelijk door de hoge mate van configureerbaarheid. “De invoering van nieuwe administratiesoftware hoeft dan ook niet langer een drastische verandering van werken te betekenen”, benadrukt Jeroen Lugte. Door simpelweg het te volgen proces uit te tekenen en de software hierop aan te passen, is het systeem volledig naar wens van de gebruiker in te stellen.

 

Configuratie en implementatie binnen een week

Aan de configuratie van Op Orde komt geen programmeur te pas. Dat maakt de administratiesoftware bijzonder toegankelijk. Op Orde is bovendien een SaaS-oplossing. Dat maakt de ontwikkelaar verantwoordelijk voor de installatie, het onderhoud en het beheer van de software. De gebruiker maakt gebruik van het cloud-based systeem middels applicaties op mobiele apparaten, zoals smartphones of tablets. Organisaties beschikken vaak al over deze apparaten en hoeven daarom nauwelijks tot geen investeringen te doen in nieuwe hardware.
Op Orde kan de software binnen een week configureren en implementeren, zonder de bestaande ICT-infrastructuur af te schrijven. De administratiesoftware werkt samen met de systemen die een organisatie al in huis heeft en haalt het beste uit elk onderdeel. “Ons systeem kan een aanvulling zijn op bestaande software, maar kan ook uitstekend zelfstandig functioneren”, legt Jeroen Lugte uit. “Na implementatie kan een organisatie aan de slag in een nieuwe digitale werkomgeving, die slechts een minimale investering vraagt en toch volledig aan haar specifieke wensen voldoet.”

 

 

Gerelateerde berichten...

X