MKB ziet krachtenbundeling als grootste innovatietrend voor 2014

Het bundelen van krachten met collega-ondernemers of leveranciers is volgens MKB’ers in Nederland één van de belangrijkste trends op het gebied van innovatie. Uit de MKB Marktmonitor van Unique en TNO blijkt dat 42 procent van de ondernemers dit als belangrijke ontwikkeling in het MKB aanwijst. Ook het aanbieden van nieuwe (online) producten of diensten (40%) en duurzaam ondernemen (36%) zien de ondernemers als belangrijke trends op het gebied van innovatie in het MKB. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 1.585 MKB’ers (tot 500 medewerkers) ondervraagd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen en het innovatief vermogen van hun bedrijf.

Financiering van innovaties
In de MKB Marktmonitor worden ook de belangrijkste financieringsbronnen blootgelegd. Verreweg de meeste ondernemers (85%) spreken het eigen vermogen aan om te innoveren. Denk hierbij aan het privévermogen of informele investeerders. 16 procent bekostigt de innovaties juist vanuit vreemd vermogen, zoals externe investeerders of banken. 14 procent doet dit door middel van subsidies, zoals het Innovatiefonds MKB+. Als er wordt gekeken naar wat MKB’ers gemiddeld per jaar besteden aan innovatie, blijkt dat 36 procent minder dan 25.000 euro per jaar uitgeeft. Slechts 8 procent investeert meer dan een half miljoen euro op jaarbasis.

Uiteraard zijn er ook ondernemers die aangeven niet te innoveren. Van hen geeft de helft (46%) aan dat het ontbreekt aan financiële middelen/ slagkracht om innovatief te blijven. Andere redenen zijn het ontbreken van tijd (43%) en het feit dat medewerkers de juiste kennis en/of capaciteit niet in huis hebben (33%).

Raymond Puts, algemeen directeur van Unique: “Het gezegde twee weten meer dan één bestaat niet voor niets. Waar grote bedrijven een R&D-afdeling hebben om innovatie te waarborgen, moet het MKB het toch doen met personeel dat naast hun dagelijkse werkzaamheden ook tijd moet vinden voor innovatie. Krachtenbundeling is zeker voor kleine en middelgrote bedrijven een goede optie om innovatief te blijven, want voor het opzetten van risicovolle innovatietrajecten ontbreekt het namelijk vaak aan zaken als tijd en geld. Door samen te werken met andere partijen, zijn risico’s gespreid en wordt kennis gedeeld. Daar komt nog eens bij dat door samen te brainstormen er al snel de beste ideeën op tafel komen. Een kwestie van het beste van twee werelden!”

Gerelateerde berichten...

X