Nederlandse patiënten staan na pandemie meer open voor digitale zorg

Bijna een kwart (24%) van de volwassen patiënten in Nederland vindt niet langer een persoonlijk, ‘face-to-face’ afspraak de prettigste manier om medisch advies of een behandeling te krijgen, en dat is ook te danken aan een groeiend vertrouwen in moderne technologie. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Nuance.

Het wereldwijde onderzoek, waarbij 10.000 volwassenen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Zweden, Verenigde Staten, Australië en Mexico werden bevraagd, laat zien dat vóór de COVID-19 pandemie verreweg de meeste Nederlandse patiënten (68%) het liefst een fysieke afspraak maakten voor medisch consult. Weinig patiënten hadden toen een telefonische afspraak (14%) of een video-afspraak (4%) als alternatief verkozen.

Na de uitbraak van de pandemie en in de periode die daarop volgde, hebben zorgorganisaties de vorm van de consults en afspraken moeten veranderen. Digitale afspraken werden al snel de normale routine voor patiënten en dit heeft tot een fundamentele verandering in zowel gedrag als opvatting geleid.

Toen de coronamaatregelen werden versoepeld en de reguliere zorg ook weer opgepakt kon worden, gaf nog maar 44% van de Nederlandse patiënten aan dat ze weer het liefst een fysieke afspraak zouden maken. Uit het onderzoek blijkt dat bijna twee vijfde (37%) zich prettig voelt bij zorg op afstand, ruim een kwart van die groep zegt zich zelfs zeer prettig daarbij te voelen.

In deze nieuwe situatie verkiest in totaal 46% van de respondenten telefonische afspraken, video-afspraken of een mix van telefoon, video en fysieke afspraken. Het belangrijkste argument voor deze keuze is heel praktisch: bijna de helft (47%) noemt het niet hoeven reizen. Daarnaast kiest bijna twee vijfde (39%) vaker voor zorg op afstand om de druk op de zorg te verminderen. Als derde argument zeggen Nederlandse patiënten dat het niet uitmaakt waar of hoe de afspraak plaatsvindt; de zorg blijft hetzelfde (32%).

Inzet van moderne technologie helpt administratieve last te verkleinen
Patiënten voelen zich niet alleen prettiger bij zorg op afstand, ze zijn gedurende de pandemie ook meer en meer open gaan staan voor het gebruik van modern technologie – zoals kunstmatige intelligentie (artificial intelligence – AI). Zo zegt bijna drie vijfde (59%) het prima te vinden als AI wordt ingezet voor het samenstellen van klinische documentatie, in plaats van dat dat gebeurt op basis van de handgeschreven notities van hun arts.

Gevraagd naar de reden daarvoor, geeft bijna de helft (49%) aan dat het tijd bespaart en de afspraak korter maakt. Een andere reden die veel genoemd werd (44%), is dat de arts op deze manier meer aandacht heeft voor de diagnose in plaats van voor het schrijven. Bovendien geeft ruim een derde (36%) ook aan dat ze verwachten dat de medische informatie daardoor accurater en gedetailleerder is.

Goede patiëntenzorg is voor een groot deel afhankelijk van gedetailleerde en nauwkeurige klinische documentatie. Met technologieën op basis van AI is het mogelijk om lange, uitgesproken teksten te herkennen en vast te leggen en dat stelt artsen, specialisten en andere zorgverleners in staat om dossiers op te bouwen door alleen hun stem te gebruiken.

Zo wordt het hele patiëntverhaal op het moment van zorg vastgelegd. Dat voorkomt onnodige herhaling en ondersteunt de standaardisering op de verschillende afdelingen. Gegeven het feit dat mensen minstens drie keer sneller spreken dan ze typen, levert de integratie van dit soort technologieën een flinke tijdwinst op voor artsen, zodat ze meer tijd en aandacht kunnen besteden aan het zien van patiënten en het bieden van goede zorg.

“Door deze wereldwijde pandemie moest de zorgsector wel veranderen. Dit onderzoek laat zien dat er geen weg meer terug is”, zegt Frederik Brabant, Chief Medical Information Officer bij Nuance Communications. “Nieuwe manieren om medisch advies te krijgen – zoals via digitale afspraken – zijn de norm geworden. Daardoor zijn ook de verwachtingen van patiënten over de zorgverlening onomkeerbaar veranderd.”

“Patiënten zijn niet alleen klaar voor slimmere diensten op basis van technologie, ze willen ook zelf die diensten kunnen kiezen als die de tijd voor een afspraak verkorten of als die ervoor zorgen dat de zorgverlener meer aandacht heeft voor de diagnose en behandeling”, voegt Frederik toe. “Dit is voor zorgverleners aanleiding om moderne technologieën op basis van AI te omarmen, omdat ze daarmee de ervaringen van zowel patiënt als arts kunnen verbeteren.”

Gerelateerde berichten...

X