Nieuwe functies toegevoegd aan Prifora

Deze maand zijn een aantal veel gevraagde nieuwe functies toegevoegd aan het Prifora Systeem, zoals aanstellen 2e beheerder, internet toegang via mobiel netwerk, Bluetooth verbinding voor geluid via BT speaker in basis station. Daarnaast is de Prifora applicatie en de iOS en Android mobiele Apps geoptimaliseerd voor een beter en efficiënter gebruik.

Prifora richt zich op het digitaal organiseren en activeren van een privé netwerk voor met name ouderen. Met een eigen OS op een Home Station en met mobiele Apps wordt een veilige digitale omgeving gecreëerd. Prifora voorziet hiermee o.a. in video-, audio- en chatcommunicatie, verzending en presentatie van foto’s en video’s, het beheer van contacten en de agendering van afspraken. Dit alles in een digitaal veilige en beschermde privé omgeving van ouderen, mantelzorgers en zorgverleners.
Nieuwe functie: 2e Beheerder

Het Prifora Home Station kan nu ook op afstand worden beheerd door een 2e beheerder met de Prifora App, als de gebruiker van het Home Station daar behoefte aan heeft. Dit is met name belangrijk als een mantelzorger of zorgverlener, de bediening van het Home Station via de Priifora App op een smartphone kan overnemen als de zorgbehoevende ouder de bediening moeilijk vindt of daar niet meer toe in staat is.

Nieuwe functie: Mobiel Netwerk
Door het toevoegen van een sim kaart van een mobiel operator, kan het Home Station nu ook verbinding maken met het internet. Dat betekent dat naast de reeds beschikbare WiFi verbinding nu ook daar waar geen goede WiFi verbinding aanwezig is, toch een verbinding met internet mogelijk is.

Daarmee kan op elke locatie en onder alle omstandigheden verbinding met familie of naasten worden gegarandeerd. Dat is met name van belang in noodsituaties waar men direct contact wil hebben met mantelzorgers, zorgverleners of professionele medische diensten. Zie ook hiervoor de speciale functie van de Noodknop op de start pagina.

Nieuwe functie: Bluetooth verbinding
Als de gebruiker van het Home Station het geluid van bijvoorbeeld een videogesprek of af te spelen video’s graag beter wil horen dan is dat nu mogelijk. Door de nu beschikbare Bluetooth functie kan het geluid van het beeldscherm worden versterkt door verbinding te maken met de speakers in het basisstation.

Voor wie is Prifora?

Als senior wil je in de eigen vertrouwde omgeving van het leven blijven genieten. Prifora helpt daarbij door ieders netwerk van privé-contacten te organiseren en te activeren. Het met elkaar delen van leuke en bijzondere momenten en het makkelijk contact maken, zorgen ervoor dat ouderen worden gemotiveerd om sociaal actief te blijven, waardoor ook eenzaamheid kan verminderen. Als bezoek niet altijd even eenvoudig te organiseren is, voelt het netwerk vertrouwd en dichtbij.

Als leidraad bij de ontwikkeling van de applicatie is gekozen voor absolute en gegarandeerde privacy van gegevens. Steeds meer mensen worden zich ervan bewust dat hun privé gegevens commercieel gebruikt en soms misbruikt worden door websites die zij bezoeken of door social media waar zij gebruik van maken. Met name ouderen zijn hiervoor kwetsbaar. Bij uitwisseling van persoonlijke gegevens tussen zorgverlener, arts en client moet absolute privacy gewaarborgd zijn en dus ook gevrijwaard zijn van commercie door derde partijen. Niemand heeft toegang tot de gegevens van Prifora gebruikers. De Prifora applicatie maakt gebruik van Cloud-servers in eigen beheer.

Wanneer zijn de nieuwe functies beschikbaar?

Bestaande Prifora gebruikers hebben de nieuwe functies al automatisch ontvangen door een automatische online systeemupdate van hun Prifora Home Station en de mobiele App. Nieuwe gebruikers ontvangen een Prifora systeem waarop de nieuwe functies al zijn geïmplementeerd en ontvangen nu tevens een 3 maanden gratis zilver abonnement.

Gerelateerde berichten...