Normontwerp ontwikkeling en beheer van standaarden en stelsels van standaarden

De norm voor het hanteren van code- en andere terminologiestelsels NEN 7522:2010 is gereviseerd. Het normontwerp van de gereviseerde norm is nu beschikbaar. Belanghebbenden kunnen tot 1 januari 2021 hun commentaar indienen.

In de gereviseerde NEN 7522:2020 ‘Medische informatica – Ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden’ staan de richtlijnen en eisen voor de ontwikkeling en het beheer van individuele standaarden en stelsels van standaarden.

Aanpassing norm
De gereviseerde norm wijkt ingrijpend af van NEN 7522:2010. Dit betreft naamgeving, toepassingsgebied, explicitering, inhoud en structurering. Wat naamgeving betreft, is gekozen voor het overkoepelende begrip ‘standaard’. Onder die noemer vallen in elk geval: codestelsels, terminologiestelsel, informatiestandaarden, zorginformatiebouwstenen, waardenlijsten, clinical information models en detailed clinical models.

Naast de ‘individuele’ standaarden gaat deze norm ook over de ontwikkeling en beheer van ‘stelsels van standaarden’. Met een stelsel wordt in deze norm bedoeld een set van met elkaar samenhangende standaarden. De samenhang wordt dan gevonden in een zogenaamde use case. Daarom gebruikt NEN 7522:2020 ook veelvuldig het begrip use case gedreven stelsel. Dat wil zeggen, een stelsel dat gericht is op het gebruik van standaarden binnen processen van gegevensuitwisseling in de zorg.

Commentaar indienen
Gedurende de periode 1 oktober tot en met 31 december is er inzage in het normconcept en kan er commentaar worden ingediend door externe partijen. Via normontwerpen.nen.nl kan de norm ingezien worden.

Webinar NEN 7522
Op 13 november, van 10.00 uur tot 12.30 uur, organiseren we een interactief webinar over dit onderwerp.

Programma: 10.00-11.00 uur

Toelichting op de revisie van:
· ISO 13972 (Health Informatics — Clinical Information Models – characteristics, structure and requirements)
· ISO 18104 (Health informatics — Integration of a reference terminology model for nursing)

Twee mondiale normen met een belangrijke Nederlandse bijdrage.

11.00-11.45 Toelichting op de revisie van NEN 7522:

· Ontwikkelen en beheren van standaarden en stelsels van standaarden)

Na de presentaties is er de mogelijkheid in gesprek te gaan met de schrijvers van de norm: Fred Smeele (NICTIZ), Fokke Rispens (VISMA Connect), William Goossen (namens NICTIZ) en de voorzitter van de werkgroep Jasper van Lieshout (Ministerie van VWS).

Gerelateerde berichten...

X