Organisaties publiek sector koploper adoptie multi-cloud

Nutanix, leider in hybride multi-cloud computing, maakt de bevindingen van haar wereldwijde 2022 Enterprise Cloud Index (ECI) onderzoeksrapport voor de publieke sector bekend. Dit rapport meet de vooruitgang van cloud-adoptie bij ondernemingen, waaronder het openbaar onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat een meer dan gemiddeld aantal organisaties in de publieke sector zijn overgestapt op multi-cloud als primair IT-bedrijfsmodel. De verwachting is dat de adoptie in de komende drie jaar bijna verdubbelt, van 39% naar 67%.

Multi-cloud zit in de lift en is nu zelfs de dominante IT-architectuur, ook in de publieke sector. De onderwijssector rapporteerde het grootste gebruik onder alle ECI-respondenten (69%), met een adoptie die bijna twee keer zo hoog is als het wereldwijde gemiddelde. De complexiteit van het beheer voorbij de grenzen van de cloud blijft echter een grote uitdaging voor organisaties in de publieke sector. 85% is het erover eens dat hun organisatie het beheer van meerdere clouds makkelijker moet maken. Om de grootste uitdagingen op het gebied van kosten, veiligheid, interoperabiliteit en data-integratie aan te pakken, is 75% het erover eens dat een hybride multi-cloud-model – een IT-bedrijfsmodel met meerdere clouds, zowel private als public, met interoperabiliteit daartussen – ideaal is.

“De evolutie naar een multi-cloud IT-infrastructuur gebeurt wereldwijd, met de publieke sector in de hoogste voorop”, zegt Chip George, VP Public Sector bij Nutanix. “Deze evolutie vereist een toewijding aan sterke platformbeveiliging om de multi-cloud-visie te implementeren en mogelijkheden uit te breiden. Organisaties in de publieke sector moeten kijken naar hybride multi-cloud-oplossingen die voldoen aan de beveiligingseisen. Tegelijkertijd moeten ze zichtbaarheid, beheersbaarheid en consistente beleidshandhaving bieden, gekoppeld aan strakke, omgevingoverstijgende kostenbeheersing.”

De respondenten van de enquête voor de publieke sector werden gevraagd naar de huidige uitdagingen die zij met betrekking tot de cloud ervaren. Ook werd hen gevraagd naar hoe ze bedrijfskritische applicaties inzetten en wat het toekomstperspectief van deze inzet is. De respondenten werd eveneens gevraagd naar de impact van de coronapandemie op recente, huidige en toekomstige beslissingen op het gebied van IT-infrastructuur en hoe IT-strategie en -prioriteiten hierdoor zouden kunnen veranderen. De belangrijkste bevindingen uit het rapport van dit jaar:

Organisaties in de publieke sector worden geconfronteerd met multi-cloud-uitdagingen, waaronder het beveiligen van hun gegevens over meerdere clouds (49%), applicatiemobiliteit (47%), beveiliging (46%) en kostenbeheersing (45%). 86% van de organisaties in het openbaar onderwijs en 87% van alle wereldwijde organisaties in de publieke sector geven aan dat ze bepaalde IT-vaardigheden missen. Het vereenvoudigen van de bedrijfsvoering zal het komende jaar voor velen een belangrijk aandachtspunt zijn. IT-leiders realiseren zich echter dat er geen one-size-fits-all-benadering van de cloud bestaat. Hierdoor is de hybride multi-cloud ideaal volgens de meerderheid van de respondenten (75%). Dit model helpt enkele van de belangrijkste uitdagingen van multi-cloud-implementaties aan te pakken door een cloud-omgeving te bieden waarop beleidslijnen voor beveiliging en gegevensbeheer uniform kunnen worden toegepast.

Organisaties in de publieke sector zijn optimistisch over applicatiemobiliteit. Mobiliteit van applicaties is een cruciale voorwaarde voor multi-cloud- en cloud-smart-optimalisatie. 75% van de organisaties in de publieke sector heeft het afgelopen jaar één of meerdere applicaties verplaatst naar een nieuwe IT-omgeving, ver onder het gemiddelde van alle sectoren (91%). Degenen die dat wel deden, noemden het verbeteren van de beveiliging en/of het voldoen aan wettelijke vereisten (33%), het verkrijgen van controle (31%), en prestaties (30%) als de belangrijkste drijfveren. Bovendien was 76% het ermee eens dat het verplaatsen van een workload naar een nieuwe cloud-omgeving kostbaar en tijdrovend kan zijn, tegenover 80% van alle respondenten wereldwijd, wat aangeeft dat applicatiemobiliteit als iets minder problematisch wordt ervaren. Organisaties in het openbaar onderwijs, die vooroplopen in de multi-cloud-curve, waren zelfs nog optimistischer. Slechts 56% was het eens met de moeilijkheden op het gebied van applicatiemobiliteit.

Tot de belangrijkste IT-prioriteiten van de publieke sector voor de komende 12 tot 18 maanden behoren het verbeteren van de beveiliging (46%), opslag (41%), de implementatie van 5G (39%) en het verbeteren van multi-cloud-beheer (39%). Respondenten uit de wereldwijde publieke sector gaven ook aan dat de aanhoudende pandemie hen ertoe aanzette om IT-uitgaven op bepaalde vlakken te verhogen. De nadruk lag hierbij op het versterken van hun beveiligingsbeleid (55%), het implementeren van op AI gebaseerde selfservicetechnologie (50%) en het upgraden van de bestaande IT-infrastructuur (40%).

Voor het vierde achtereenvolgende jaar heeft Vanson Bourne namens Nutanix onderzoek uitgevoerd, waarbij in augustus en september 2021 wereldwijd 1.700 IT-leiders zijn ondervraagd. Dit rapport is een aanvulling op het wereldwijde Fourth Annual Enterprise Cloud Index master report en richt zich op cloud-implementatie en trends binnen de publieke sector, gebaseerd op de antwoorden van 491 IT-professionals in die markt. Het vergelijkt de wereldwijde cloud-plannen, -prioriteiten en -ervaringen van organisaties binnen de publieke sector, maar ook van organisaties in andere sectoren. De bevindingen in dit rapport die worden toegeschreven aan ‘organisaties in de publieke sector’ of ‘de wereldwijde publieke sector’ omvatten respondenten in overheden, onderwijs en gezondheidszorg.

Gerelateerde berichten...

X