Radboudumc innoveert onderzoeksprocessen met Salesforce

Salesforce, Growtivity en het Radboud universitair medisch centrum (Radboudumc) in Nijmegen starten een samenwerking op het gebied van de administratie en procesondersteuning van wetenschappelijk onderzoek. Salesforce en Growtivity zullen het medisch centrum ondersteunen bij het vereenvoudigen en versnellen van deze processen. Door middel van de volledig naar de wensen van Radboudumc ingerichte oplossing, Research Lifecycle Navigation Center (ResearchLiNC) genaamd, worden onderzoekers in staat gesteld zich maximaal te richten op hun onderzoek in plaats van op de onderliggende administratieve processen.

Radboudumc is gespecialiseerd in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en training. De missie van het Radboudumc is om van significante invloed te zijn op de gezondheidszorg en om pioniers te zijn in het vormgeven van de gezondheidszorg van de toekomst. Onderzoekers van het Radboudumc richten zich op zowel de huidige wetenschappelijke gezondheidsuitdagingen, als opkomende ziekten. De wetenschappers doen cross-disciplinair onderzoek binnen 18 klinisch relevante onderzoeksthema’s.

Op basis van Salesforce Service Cloud-technologie kunnen alle deelnemers, ongeacht hun locatie, efficiënt en gelijktijdig samenwerken aan een research-project binnen één centrale projectomgeving. Hierbij fungeert de oplossing als kompas bij het doorlopen van de benodigde processen per type onderzoek. Dit zorgt ervoor dat de benodigde gegevens op een consistente manier en op het juiste moment worden ingevoerd en dat invoer van dubbele data in verschillende systemen tot het verleden behoort. Het reeds aanwezige integratie- en API-platform van MuleSoft zorgt voor integratie met andere applicaties, zoals het aanwezige EPD en ERP systeem.

“We richten ons op een onderzoeksomgeving die klaar is voor de toekomst, waarin onze wetenschappers zich echt kunnen richten op onderzoek en onze financiële middelen op de meest effectieve manier kunnen worden besteed.” zegt Prof. Dr. René Bindels, hoogleraar en leerstoelhouder Fysiologie, wetenschappelijk directeur van het Radboud Institute for Molecular Life Sciences. “Daartoe zullen het beleid, de processen en de ondersteunende IT-systemen die momenteel gedurende de gehele levenscyclus van onze onderzoeksprojecten worden gebruikt, zorgvuldig worden ontrafeld, waar nodig herzien en in realtime zichtbaar worden gemaakt.”

Salesforce-partner Growtivity draagt zorg voor de configuratie van de oplossing die in nauwe samenwerking met onderzoekers en onderzoekondersteuners is geselecteerd binnen het overkoepelende IMPROVER programma (Informatie Management Programma Voor Excellente Research) van het ziekenhuis.

Radboudumc zet met het IMPROVER-programma een nieuwe standaard neer voor samenwerking in onderzoeksprojecten. Dat vraagt om een geavanceerde en dynamische digitale research lifecycle management oplossing die voor lange termijn inzetbaar is. We zijn vereerd om in co-creatie met Radboudumc dit platform te ontwikkelen,” aldus Michel Peters, CEO Growtivity.

“Onderzoek is de sleutel tot innovatie in de zorg en in onze maatschappij. Daarbij is het cruciaal dat samenwerking op een betrouwbare, efficiënte en plaats- en tijdsonafhankelijke manier mogelijk is. Voor Radboudumc staat het delen van kennis en kunde centraal en wij zijn trots dat we zo’n mooie organisatie daarbij kunnen ondersteunen,” aldus Alex Dielhof, Healthcare-lead Salesforce Nederland.

Gerelateerde berichten...

X