Rijk stapt over op webbased werken met ruimtelijke plannen

Binnenkort kan het ministerie van Infrastructuur & Milieu volstaan met webbrowsers om de ruimtelijke plannen van de Rijksoverheid te controleren, delen, waarmerken en publiceren. Het heeft daartoe een overeenkomst gesloten met Tercera, dé leverancier van webbased diensten voor de leefomgeving. Tercera verzorgt ook de hosting van de besloten omgeving waarbinnen ruimtelijke plannen worden voorbereid.

Binnen de Rijksoverheid is het ministerie van Infrastructuur & Milieu eindverantwoordelijk voor het opstellen van ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies en inpassingsplannen. Het werkt daarbij nauw samen met ander departementen, die van Economische Zaken en Defensie in het bijzonder.

Het ministerie zocht naar een laagdrempelige manier om ruimtelijke plannen te beoordelen en te delen met betrokkenen. Aansluitend moesten ruimtelijke plannen eenvoudig gewaarmerkt en gepubliceerd kunnen worden. Tot slot stelt het ministerie hoge beveiligingseisen aan de opslag van gegevens over de ruimtelijke plannen die in voorbereiding zijn.

Met haar concept van webbased werken kan Tercera tegemoet komen aan al de wensen van het ministerie. Daarnaast zijn de beheerkosten van webbased werken laag en kan de implementatie snel plaats vinden omdat er geen lokale installaties nodig zijn. Alle software staat op de Tercera-servers.

Over Tercera
Tercera BV biedt webbased diensten voor het raadplegen, analyseren, opstellen, waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen. Tercera adviseert over de toepassing van digitale ruimtelijke ordening en is mede-opsteller van vijf IMRO-praktijkrichtlijnen. Zij was de eerste leverancier van RO-software die door Geonovum werd gecertificeerd.

Gerelateerde berichten...

X