Snellere en veiligere acceptatie ID-checks bij autoverhuur

24ID Check en Datakeeper zijn een samenwerking aangegaan. Autoverhuurders die gebruik maken van 24ID Check om fraude bij autoverhuur te voorkomen kunnen daardoor veiliger, sneller en makkelijker, via de app van Datakeeper, de benodigde persoonsdata en identificatiedata ontvangen.

Datakeeper zorgt ervoor dat alleen die data die nodig is, wordt aangeleverd. Zo weet de consument zeker dat hij alleen de strikt noodzakelijke data deelt. Datakeeper werkt met gevalideerde brondata die direct van de officiële instanties afkomstig zijn zoals inkomen van het UWV en Belastingdienst of van een NFC-document van de consument zoals paspoort, ID-kaart en rijbewijs.

Naast de bestaande opties om persoonsgegevens te verkrijgen zoals ID-documentscanners voor echtheidscontroles, landingspagina’s, backoffice invoer en digitale koppelingen met verhuursoftware is het nu ook de mogelijkheid dat een potentiële huurder persoonsdata en identificatiedata kan aanleveren middels Datakeeper.

Hoe werkt het?
Vanuit de applicatie van 24ID Check nodigt het verhuurbedrijf de klant uit voor het delen van de gegevens. De klant scant de aangeboden QR-code via zijn smartphone en na het downloaden van de Datakeeper app verschijnt het datadeelverzoek van het verhuurbedrijf vanzelf in de app.

In de app haalt de consument de benodigde data op bij de bron en geeft vervolgens goedkeuring voor het delen van deze data met dit bedrijf. Dat is altijd op basis van dataminimalisatie. Je deelt automatisch alleen de data die echt nodig zijn. Zo houdt de consument de regie dat alleen wordt gedeeld wat strikt noodzakelijk en wettelijk toegestaan is.

Snelle doorlooptijd in het 24ID Check acceptatieplatform
Aan de juistheid van de data die via Datakeeper worden gedeeld, hoeft het verhuurbedrijf niet te twijfelen omdat Datakeeper met brondata werkt. Deze brondata is gestandaardiseerd, compleet, actueel en vormt binnen het 24ID Check acceptatieplatform de basis voor het uitvoeren van de benodigde KYC-controles. Beter voor de privacy van de consument en beter voor het autoverhuurbedrijf dat dan ook direct voldoet aan de KYC eisen.

Financiële check
In de Datakeeper App is het mogelijk naast persoonsdata en identificatiedata ook financiële data toe te voegen. De potentiële klant kan zelf eenvoudig de brondata via de Datakeeper ophalen bij de aangesloten officiële databronnen zoals MijnOverheid/BRP, IB60 Belastingdienst, UWV, MijnPensioenOverzicht, Belastingdienst, DUO en iDIN.

Na het aanleveren van de financiële data wordt deze binnen het 24ID Check acceptatieplatform aan het persoonsaccount toegevoegd en verwerkt tot een totaal inzicht van inkomen, pensioenen, uitgaven, kosten, schulden en bezittingen van de potentiële klant. Op basis van al deze data vindt een volledige automatische inkomen- en lastentoets plaats.

Rene Beukema van 24ID Check: “Datakeeper is een mooie aanvulling voor het aanleveren van persoonsdata, identificatie en financiële data voor alle controle- en acceptatiemogelijkheden binnen het 24ID Check platform. Verhuurbedrijven kunnen we door de samenwerking met Datakeeper nog beter ondersteunen om de noodzakelijke checks van de klant makkelijker en sneller te laten verlopen. Zowel Datakeeper als wij richten ons op het eenvoudiger maken van de dienstverlening voor zowel de consument als de ondernemer.”

Jos van der Helm, Lead Business Development van Datakeeper: “Met Datakeeper is het gedaan met het tijdrovende opvragen en verzamelen van allerlei verschillende documenten door autoverhuurders en leasebedrijven. De samenwerking met 24ID Check zorgt dat de verhuuraanvragen een snellere doorlooptijd krijgen en er betere service geleverd wordt aan klanten. Bovendien worden eventuele financiële tegenvallers voorkomen.”

Gerelateerde berichten...