Spellingchecker on steroids’ kan onbewuste discriminatie op arbeidsmarkt voorkomen

Uitsluiting op de arbeidsmarkt is een hardnekkig probleem, terwijl er tegelijk een toenemende krapte op de arbeidsmarkt is. Technologie op basis van kunstmatige intelligentie kan echter voor meer inclusiviteit en diversiteit bij werving & selectie zorgen.

Om bedrijven te laten bepalen of ze onbewust discrimineren in hun bedrijfswebsites of personeelsadvertenties is een ‘website inclusie check’ ontworpen. Met deze technologie, een soort ‘spellingchecker on steroids’, van Textmetrics hebben Arcadis en Randstad verdere stappen gezet om een diversere groep mensen aan te nemen en uitsluiting te voorkomen. Bij Arcadis leidde dat al tot 10 procent meer vrouwelijke kandidaten bij sollicitaties.

Uit onderzoek van het Arnhemse Textmetrics, gespecialiseerd in content consistentie technologie, blijkt dat veel bedrijven bepaalde groepen in hun communicatie uitsluiten. Dit gebeurt vaak onbewust. Bedrijven willen wel meer vrouwen, oudere of minder geletterde werknemers of werknemers met een niet-westerse achtergrond aannemen, maar deze groepen blijken simpelweg veel minder op hun vacatures te solliciteren. De oorzaak ligt daarbij vaak in de manier waarop ze hun vacatureteksten schrijven. Dit kan op termijn ook consequenties voor bedrijven hebben.

Kabinet komt met wetgeving
Zo is het kabinet voornemens om bedrijven die discrimineren bij de zoektocht naar personeel in de toekomst een boete te geven. Deze boete kan oplopen tot maximaal 4.500 euro per geval. De boetes worden mogelijk zelfs openbaar gemaakt.

Bedrijven moeten een plan maken om te laten zien hoe ze discriminatie tegengaan. Ze moeten schriftelijk vastleggen hoe ze voorkomen dat ze bij de werving en selectie van personeel onderscheid maken op basis van achtergrond, geslacht of leeftijd.

Inclusie check
Omdat bedrijven in veel gevallen zelf niet doorhebben op welke manieren ze discrimineren biedt Textmetrics sinds kort de ‘Website Inclusie Check’. Dit is een slimme technologie om discriminatie in bedrijfswebsites en via personeelsadvertenties te voorkomen.

De technologie gebruikt kunstmatige intelligentie om de emotie uit het menselijke handelen te halen. De A.I. gebruikt emotieloze algoritmes die (onbewuste) discriminatie herkennen. De Website Inclusie Check helpt recruiters en andere makers van bedrijfscontent om de juiste doelgroep aan te spreken door het gebruik van de juiste woordkeuze die past bij de doelgroep. Uiteindelijk kunnen bedrijven hierdoor een groter publiek aanspreken.

De praktijk: Arcadis en Randstad
Dat bedrijven behoefte hebben aan de technologie van Textmetrics blijkt uit de interesse van een internationale onderneming als Arcadis.

Arcadis is een technisch georiënteerde organisatie met een door mannen gedomineerde bedrijfscultuur. Vacatures van het bedrijf bleken niet genoeg aan de inclusiviteit binnen het bedrijf bij te dragen, waardoor vrouwelijke kandidaten nauwelijks solliciteerden.

Daarom startte Arcadis een project rondom diversiteit en inclusiviteit. Jochem Beltman, recruitment Arcadis: “Wij zijn bezig met een diversiteitsslag. De technologie van Textmetrics coacht de recruiters tijdens het schrijfproces op inclusie en zorgt daarmee voor een meer diverse groep sollicitanten. Het gebruik van meer ‘inclusieve’ taal zorgde voor maar liefst 10 procent meer vrouwelijke kandidaten bij sollicitaties”.

Ook uitzendorganisatie Randstad past de technologie met succes toe. Het voorkomen van uitsluiting is een van de prioriteiten van Randstad. Met deze technologie is Randstad nog beter in staat om dit te realiseren.

*NB: De tekst van dit persbericht is ook door de technologie van Textmetrics geanalyseerd en gender neutraal geschreven.

 

Gerelateerde berichten...

X