Tweede druk ‘Navigeren met KPI-dashboards’ wegens aanhoudend succes

Educatief uitgever Noordhoff heeft besloten om een tweede, geactualiseerde druk te lanceren van het in 2018 op de markt gekomen boek Navigeren met KPI-dashboards. Aanhoudende vraag vanuit het hoger onderwijs, maar ook vanuit de ondernemerspraktijk maakte een nieuwe editie noodzakelijk. Ook is de inhoud uitgebreid met meer aandacht voor duurzaamheid.

Navigeren met KPI-dashboards is inmiddels opgenomen in twaalf onderwijsprogramma’s van HBO-instellingen en is de afgelopen jaren door duizenden studenten gebruikt in hun opleiding. Maar ook ondernemers maken graag gebruik van dit complete en overzichtelijke boek waarin de sturing van de bedrijfsvoering centraal staat. Volgens de auteurs Eldert de Jager en Jako van Slooten is het boek een vaste waarde geworden als brug tussen het hoger onderwijs en de praktijk van veel ondernemers.

De Jager: “Zeker nu de economische omstandigheden erg onzeker zijn, hebben veel ondernemers behoefte aan een samenhangende aanpak om Kritieke Prestatie-Indicatoren te bepalen en daarop te sturen. Ons boek biedt hulp bij het creëren van een KPI-dashboard, waarbij er met zo min mogelijk, maar wel op de juiste parameters wordt gestuurd.”

Volgens Van Slooten is de grote kracht van het boek dat het vol staat met praktische tips & tricks om te komen tot een leesbaar en overzichtelijk dashboard. “Daardoor is steeds in één oogopslag zichtbaar wáár binnen een bedrijf actie nodig is. Je moet immers snel kunnen zien of je door rood rijdt of niet. Dat inzicht vormt ook het vertrekpunt voor nieuwe routines en verbeterplannen”, aldus de coauteur.

De tweede editie van Navigeren met KPI-Dashboards bevat veel nieuwe elementen, zoals integrale aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Deze thema’s zijn zowel in de theorie als in casuïstiek opgenomen. De nieuwe casussen beslaan het hele spectrum van bedrijfsvoering, vanaf de opbouw van een bedrijf vanuit de missie, visie en strategie tot en met het operationeel sturen met KPI’s die betrekking hebben op duurzaamheid.

Gerelateerde berichten...

X