Van Oord lanceert open source tool: inzicht in klimaatrisico’s ondersteund door Qlik

Qlik kondigt de lancering aan van Van Oord’s Climate Risk Overview Tool. De wereldwijde tool combineert meerdere datalagen en wordt ingezet om wereldwijd kustgebieden en ecosystemen in kaart te brengen ter bescherming van klimaatverandering. Tegelijkertijd ondersteunt het initiatief de duurzame groeistrategie van Van Oord. Qlik Sense, eerder gebruikt voor de originele COP26 Climate Risk Overview, staat nu aan de basis van de COP28 (de 28e VN-klimaatconferentie)-versie.

Van Oord is een Nederlands familiebedrijf met meer dan 150 jaar ervaring als internationale maritieme aannemer. Het bedrijf heeft haar doel verlegd om een betere wereld voor toekomstige generaties te creëren. Hierbij wordt rekening gehouden met de groeiende behoefte aan ruimte en de versnelde bedreiging van kustgebieden door klimaatverandering.

Om dit doel te verwezenlijken, heeft Van Oord, in samenwerking met Qlik, ’s werelds eerste tool ontwikkeld die kruisfiltering mogelijk maakt tussen traditioneel gescheiden disciplines, zoals overstromingsbescherming en natuurbehoud. Het gratis online platform automatiseert het verzamelen, combineren en analyseren van complexe datasets. Gebruikers kunnen nu overstromingsgevaren visualiseren en vooruitkijken naar manieren om zich aan de natuur aan te passen langs kustlijnen wereldwijd.

Van data naar duurzaamheidspartner
“In het verleden was het nemen van geïnformeerde beslissingen over duurzame ontwikkeling een uitdaging vanwege de complexiteit van de data en de verschillende belangen van betrokken partijen. Bij het besluitvormingsproces zijn diverse spelers betrokken, zoals de Wereldbank, lokale gemeenschappen, NGO’s, overheden, en bedrijven zoals wij”, zegt Gerben de Boer, Data Scientist bij Van Oord. “Dankzij Qlik kan iedereen met onze Climate Risk Overview Tool in slechts vijf minuten kosteloos hotspots ontdekken, gebaseerd op de criteria die voor hen relevant zijn. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van het handmatig verzamelen van deze data, wat voorheen maanden in beslag nam en tienduizenden euro’s kostte.”

“Als onderdeel van ons duurzaamheidsprogramma ondersteunt Qlik Van Oord in het bevorderen van duurzame groei door te identificeren welke maatregelen voor overstromingspreventie prioriteit hebben”, aldus Rachel Terry, programmamanager Duurzaamheid bij Van Oord. “Met de tool kan iedereen wereldwijd de dialoog aangaan met lokale belanghebbenden over het verminderen van overstromingsrisico’s met oplossingen uit de natuur. Bijvoorbeeld door het planten van mangrovebossen of bepaalde zeewiersoorten, in plaats van het storten van beton of rotsen voor kustbescherming. Dit vergroot de biodiversiteit in plaats van deze te vernietigen.”

“Nu het nieuws over overstromingen als gevolg van klimaatverandering regelmatig de krantenkoppen haalt en de druk van de Verenigde Naties en COP om actie te ondernemen toeneemt, zijn de stappen die organisaties als Van Oord nemen belangrijk. Niet alleen om hun eigen duurzame groei te realiseren, maar ook om andere organisaties in staat te stellen hetzelfde te doen voor de toekomst van de planeet”, zegt Gareth Vincent, Senior Vice President of Sales, EMEA bij Qlik. “Partnerships spelen een belangrijke rol in de missie om positieve verandering te stimuleren op het snijvlak van bedrijfsleven, maatschappij en milieu, zodat iedereen, overal kan genieten van een gezonde en welvarende toekomst. We zijn trots om Van Oord te ondersteunen op deze reis.”

De implementatie van de Qlik for Climate-oplossing werd uitgevoerd door de Qlik partner Business Data Challengers, die expertise in huis heeft rondom datageletterdheid en streeft naar duurzaamheid.

Gerelateerde berichten...