Veilig Thuis kiest voor REGAS 5

Veilig Thuis West-Brabant selecteert REGAS 5 voor de registratieve ondersteuning van de nieuwe organisatie. In een zeer korte tijd is de REGAS Veilig Thuis module, op basis van het handelingsprotocol én inclusief de benodigde koppelingen, ontwikkeld om de Veilig Thuis organisaties optimaal te ondersteunen.

Na een selectietraject waarin Veilig Thuis West Brabant de verschillende mogelijkheden en oplossingen heeft onderzocht, is de REGAS Veilig Thuis Module uit de bus gekomen als de best passende. De module is gebaseerd op het handelingsprotocol ‘Veilig Thuis’ en de gestelde ICT eisen vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het biedt zowel een oplossing voor de registratieve ondersteuning van adviezen en meldingen, als voor de verslaglegging. Bovendien is de communicatie met ketenpartners (eigen collega’s, hulpverleners, politie etc.) rondom de hulpverlening aan de cliënt gewaarborgd. Binnen de REGAS Veilig Thuis Module realiseert Regas samen met KPN de verplichte CORV aansluiting.

“De realisatie van de REGAS Veilig Thuis module was er één met een zeer korte aanlooptijd”, aldus Maarten Anbeek, Commercieel Manager Regas B.V. “We zijn dan ook bijzonder trots dat wij het zo snel gerealiseerd hebben en daarbij het vertrouwen van Veilig Thuis West-Brabant hebben gekregen om hen te ondersteunen in de kwalitatieve informatievoorziening rondom de primaire processen en gerelateerde activiteiten van de Veilig Thuis organisatie. Met REGAS 5 voldoen de Veilig Thuis organisaties aan de eisen maar het biedt ook de flexibiliteit om de inrichting passend te maken met wat er specifiek gevraagd wordt door de gemeenten.”

Op 1 januari 2015 worden de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) samengevoegd onder de nieuwe naam Veilig Thuis. Deze (her)organisatie sluit aan bij de decentralisaties in het Sociaal Domein en de aanpak van de gemeenten richting één gezin en één plan. Meldingen en vragen van burgers, maar ook van professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling komen voortaan op één punt terecht.

Gerelateerde berichten...

X