VMware ESG-rapport 2022: Samen bouwen aan duurzamere, veiligere wereld

VMware heeft zijn Environmental, Social and Governance (ESG)-rapport 2022 gepubliceerd, waarin de acties worden beschreven die het bedrijf heeft ondernomen om een duurzamere, rechtvaardigere en veiligere wereld te bevorderen. Het rapport houdt de voortgang op het gebied van VMware’s ESG-doelen bij, zoals uiteengezet in de 2030-agenda. Hoogtepunten van het afgelopen fiscale jaar zijn:

Duurzaamheid

Het oprichten van het VMware Zero Carbon Committed-programma, waarbij inmiddels 30 VMware Cloud Provider-partners zich hebben aangesloten die zich ook inzetten voor hernieuwbare energie
Het commitment om tegen 2030 een miljoen bomen te planten en beschermen, in samenwerking met 1t.org
Voor het tweede achtereenvolgende jaar erkend door de Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), een van ’s werelds meest toonaangevende ESG-benchmarks

Rechtvaardigheid

  • De representatie van vrouwen in de wereldwijde workforce is toegenomen met 2,1 procentpunten in vergelijking met vorig jaar
  • 81% van de VMware-medewerkers heeft het afgelopen jaar een non-profit organisatie ondersteund, wat een impact had op meer dan 14.000 organisaties in 102 landen
  • Geholpen om de kloof in digitale vaardigheden te dichten door meer dan 62.000 mensen bij te scholen op het gebied van technologische oplossingen van VMware via de VMware IT Academy

Vertrouwen

Governance practices zijn verbeterd door ESG-mijlpalen op te nemen in bonusplannen voor executives en door corporate DEI-doelen te koppelen aan bonussen voor het senior director-niveau en hoger
VMware haalde de vierde plek als meest vertrouwde organisatie in de categorie software en telecommunicatie volgens Newsweek

VMware’s benadering van ESG richt zich niet alleen op interne bedrijfsactiviteiten en de supply chain, maar biedt ook waarde aan zijn klanten en partners. Oplossingen van VMware helpen hen om hun digitale infrastructuur koolstofvrij te maken, eerlijke toegang tot kansen te vergroten met behulp van gedistribueerde workforce-technologie en vertrouwen te verhogen door verbeterde data privacy en -security.

“Onze ESG-strategie is een fundamenteel onderdeel van hoe we zaken doen en we laten ons leiden door de meest algemeen aanvaarde ESG-transparantie en -rapportagestandaarden. Samen met onze partners leveren we technologie aan onze klanten die bijdragen aan het succes van hun ESG-activiteiten. We weten dat we een nog grotere impact kunnen hebben dankzij het succes van onze klanten en partners”, zegt Joe Baguley, CTO, EMEA bij VMware.

“Bij VMware omvat ESG zowel operationele prestaties als impact, waardoor we samen met klanten en partners kunnen innoveren en we alle stakeholders kunnen inspireren om ambitie om te zetten in actie. We erkennen dat we nog een lange weg te gaan hebben om de visie van VMware te realiseren, namelijk een duurzamere, rechtvaardigere en veiligere toekomst voor iedereen. Maar het ESG 2022-rapport laat zien dat we er klaar voor zijn om dit essentiële werk in de komende jaren te versnellen”, zegt Nicola Acutt, VP, Environmental, Social, and Governance, bij VMware.

Gerelateerde berichten...

X