Waarom en wanneer moet je medewerkers screenen?

Waarom en wanneer moet je medewerkers screenen?

Wanneer je nieuwe medewerkers gaat aannemen voor jouw onderneming, is het raadzaam om bij sommige functie na te gaan of de medewerker betrouwbaar is. Je wilt tenslotte voorkomen dat nieuwe medewerkers onoprecht handelen en nare gevolgen teweegbrengen voor jou als werkgever. Gelukkig bestaan hier tegenwoordig instrumenten voor, zoals de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). In dit artikel leggen we je uit waarom en wanneer je dit instrument kunt inzetten.

Waarom een screening aanvragen?

Een screening dient als maatregel in je integriteitsbeleid. Toch kan een screening ook zeer ingrijpend zijn voor de privacy van de sollicitant of werknemer en is daarom alleen toegestaan onder bepaalde wettelijke voorwaarden: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je bijvoorbeeld een VOG aanvragen? Dan zou je bijvoorbeeld aan de volgende punten moeten kunnen voldoen:

 • Een legitieme reden hebben met een gerechtvaardigd belang;
 • Een noodzaak voor de screening kunnen aantonen;
 • Voldoen aan de informatieplicht;
 • De gegevens alleen voor het doel van de screening gebruiken;
 • De gegevens goed beveiligen.

 Wanneer kun je een screening aanvragen?

Waarom je een screening kunt aanvragen spreekt redelijk voor zich: je wilt een betrouwbaar bedrijf opbouwen met betrouwbare medewerkers. De andere vraag rest dan: wanneer moet je dan een screening uitvoeren?

In principe is het altijd raadzaam om te screenen voor alle functies. Toch is dit niet realistisch en daarom zou je kunnen denken aan het screenen bij de volgende typen functies:

 • Medewerkers die met energie, ICT, waterveiligheid (vitale infrastructuur) werken;
 • Medewerkers die met geld en goederen werken;
 • Medewerkers die bij gevoelige informatie kunnen
 • Medewerkers die toegang hebben tot ruimtes met machines, opslag, gevaarlijke stoffen en virussen;
 • Medewerkers die werken met kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen, zieken of mensen met een beperking;
 • Managers met een groot aantal bevoegdheden

Functies waar je minder bij hoeft te screenen (of helemaal niet), zijn vakkenvullers of callcentermedewerkers. Dit komt omdat het risico voor de samenleving minder groot zijn door de bevoegdheden en de aard van het type werk dat wordt verricht.

Gerelateerde berichten...

X