Zuid-Holland presenteert als eerste actieplan Smart Industry

Woensdag 1 oktober 2014 overhandigde Rinke Zonneveld, directeur van de regionale ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, het Zuid-Hollandse actieplan “Slim gemaakt in Zuid-Holland” aan Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter van FME en het landelijke Team Smart Industry) en Guido Landheer (directeur Topsectoren en Industriebeleid Ministerie van Economische Zaken). De overhandiging vond plaats tijdens het TIC Delft-Symposium “Smart Cases uit een talentvolle regio” in Delft. Het interactieve rapport is in te zien op www.slimgemaakt.nl.

Smart Industry staat voor de vervlechting van maakindustrie, ICT- en dienstensector gericht op het bieden van maatwerkoplossingen. De netwerkeconomie van ‘smart industries’ bestaat uit steeds wisselende combinaties van bedrijven, kennisinstellingen en regio’s die in nauwe samenwerking steeds nieuwe producten in de markt zetten. Dat vergt verregaande digitalisering en verweving van apparatuur en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, 3D printing en nieuwe business modellen ontstaan.

Na de Hannover Messe in april van dit jaar is Ineke Dezentjé Hamming, in opdracht van de minister van Economische Zaken Henk Kamp, aan de slag gegaan met het opstellen van een landelijke actieagenda. De afgelopen periode hebben zes organisaties in de regio Zuid-Holland (te weten: Gemeente Delft, Holland Instrumentation, InnovationQuarter, Kamer van Koophandel, TNO en TU Delft)  samengewerkt aan het opstellen van een regionale actieagenda – in intensief overleg met regionale ondernemers.

Zuid-Holland heeft het grootste innovatiepotentieel van Nederland en kent de hoogste concentratie aan bedrijven in de ICT, hightech- en instrumentatiesector en vooraanstaande kennisinstituten als de TU Delft, Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit Rotterdam en TNO. De regio zet dit potentieel nu om in een voorsprong door als eerste met een uitgewerkte agenda te komen. Die agenda bevat 15 concrete actieplannen op het gebied van scholing, nieuwe producten, advisering en kennisuitwisseling.

Tijdens het TIC Delft-symposium zijn ook plannen gepresenteerd voor fieldlabs (proeftuinen) over actuele thema’s zoals 3D-printing, automatisering in de tuinbouw en digitalisering in de zorg.

Het verbinden van diverse thema’s en sectoren vormt de kern van Smart Industry.

Wethouder Economie Ferrie Förster van de gemeente Delft: “Delft en omgeving is dé regio als het gaat om het creëren van een nieuwe generatie hightech maakindustrie. We hebben alle ingrediënten voor Smart Industry in huis. Het High Tech Center Delft is daar een goed voorbeeld van. En het is geweldig om te zien dat er zo veel energie en samenwerking bestaat in onze regio. De fieldlabs (proeftuinen) op dit symposium zijn daarvan een prachtig voorbeeld. Daar ontstaat echt een waardevolle samenwerking die de Nederlandse maakindustrie klaarstoomt voor de toekomst.”

Rinke Zonneveld, directeur InnovationQuarter
“Smart Industry koppelt hightech, ICT en design; daarmee vormt het de rode draad door de hele Zuid-Hollandse industrie. Onze opdracht is Zuid-Holland tot één van de meest innovatieve regio’s van Europa te ontwikkelen. In dat kader past deze actieagenda voor de volle honderd procent. Wij zullen ons volop inzetten om één of meerdere fieldlabs in de regio te realiseren.”

http://www.innovationquarter.nl

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Gemeente Delft en InnovationQuarter

U bent van harte welkom om het TIC Delft Symposium, bij Lijm&Cultuur in Delft bij te wonen.

Het programma is als volgt:
16.00 Inloop / meet en greet.
16.30 Opening door dagvoorzitter Victor Elsendoorn, directeur bedrijven TNO
16:35 Delft als motor voor de regionale kenniseconomie, wethouder economie, ruimtelijke ordening en cultuur Ferrie Förster.
16.50 Smart Industry in Zuid Holland: Toelichting door Rinke Zonneveld, algemeen directeur van InnovationQuarter op het Smart Industry aanbod uit Zuid-Holland.
Overhandiging actieplan Z-H aan Ineke Dezentjé, voorzitter FME & Guido Landheer, directeur topsectoren en industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken, de opdrachtgever voor de landelijke agenda.
17.10 Presentatie van de gezichten van het nieuwe programmabureau TU Delft /Gemeente Delft door Marieke Wolthuis, TU Delft
17.20 André Steenhuis, vice-president Allseas: Waarom Allseas in Delft gevestigd is en (hoe) passen zij Smart Industry toe in hun bedrijfsvoering?
17.35 – Voortgang TIC; hoe staat het met de in januari gepresenteerde projecten:
1.     Ondernemersnetwerk, Wolter Smit, directeur TopDesk
2.     Innovatiepool, Arthur Oudshoorn, directeur Applikon
3.     High Tech Centre, Thomas Pehrson, directeur Festo,
17.50 Afsluiting plenaire deel, uitnodiging deelname Smart Markt, belofte voor vervolg: Anka Mulder, vicevoorzitter College van Bestuur TU Delft, Rinke Zonneveld en Victor Elsendoorn
17.55 -19.10 Smart Markt in 4 subsessies gecombineerd met een hapje en een drankje:
Subsessie 1: Fieldlab “3D Printing”,
Subsessie 2: Fieldlab “Diagnose in een oogopslag”
Subsessie 3: Fieldlab “Smart Food Production”
Voor meer info over deze fieldlabs verwijzen we naar: http://www.innovationquarter.nl/nieuws/denkt-u-mee-over-fieldlabs-rondom-smart-industry
Subsessie 4: Smart Ecosysteem TICDelft: kennis-maken met de 3 Delftse ondernemersinitiatieven & met de leden van het Programmabureau.
19.10 -20.00 uur Gelegenheid tot netwerken

Route naar Lijm & Cultuur

U kunt zich ter plekken melden bij Rienske Gielesen of vooraf een mail sturen
Voor meer informatie over TIC Delft neemt u contact op met persvoorlichting van de gemeente Delft, via persvoorlichting@delft.nl of (06) 53986073.

Gerelateerde berichten...

X