Begrotingsapp Putten verantwoordt gedane beloftes

De Gemeente Putten gaat in hun begrotingsapp als eerste gemeente in Nederland verantwoording afleggen over gedane beloftes. Met de komst van de begrotingsapp was uitzoeken wat de gemeente nu precies voor de burger doet niet langer een onmogelijke taak. De Gemeente Putten gaat nog een stap verder. Burgers worden via de app direct informeren over de voortgang van gedane beloftes. “Alles wordt transparanter. Deze ontwikkeling past hierbij,” zegt wethouder Nico Gerritsen.

Burgerparticipatie en transparantie zijn thema’s die in elke gemeente spelen. Niet zo gek dat vrijwel elke gemeente zich momenteel oriënteert op een begrotingsapp.

Gemeente Putten zette vorig jaar al de stap om de begroting overzichtelijk online te presenteren. Nu gaan zij als eerste gemeente realtime verantwoording afleggen via diezelfde begrotingsapp. Zo kunnen burgers binnen een paar muisklikken vinden hoe ver de gemeente is met de plannen die in de begroting staan. Bijvoorbeeld hoe het zit met de aanleg van die nieuwe fietspaden of het plaatsen van elektrische laadpalen voor auto’s. “Die informatie was er altijd al wel, maar nu wordt het een stuk makkelijker om deze snel te vinden,” zegt Gerritsen. “De mondige burger wil vandaag de dag precies weten wat er speelt. Door ze via de app direct op de hoogte te houden, zal de kwaliteit van de communicatie alleen maar toenemen.”

Het is de toekomst van informatievoorziening voor lokale overheden. De begroting is niet langer meer een statisch boekwerk die in de bureaula verdwijnt, maar een dynamisch uitvoeringsprogramma voor het lopende jaar. Gerritsen: “Wij zijn misschien wat vroeg. We hadden deze stap wellicht ook nog drie jaar uit kunnen stellen. Maar dat gemeenten vroeg of laat transparanter verantwoording af moeten leggen, daar ben ik van overtuigd.”

De leverancier van de applicatie, Pepperflow bv uit Katwijk, ontwikkelde de app. Bedenker en tevens directeur van het bedrijf Jan Post is bestuurskundige en werkte voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de verbetering van de dienstverlening van gemeenten via het internet. Als oud-wethouder constateert hij dat het digitaliseren van de dienstverlening belangrijk is, maar dat nog veel mogelijkheden van het internet onbenut blijven als het gaat om het verantwoording afleggen over het beleid.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...