Bijna helft overheidsmail nog kwetsbaar voor aanvallen

e-mail overheidsmail

Bijna de helft van de overheidsmail blijkt nog kwetsbaar te zijn voor cyberaanvallen. Uit de meest recente meting naar gebruik van standaarden voor veilig internet blijkt dat 42% van de overheid nog kwetsbaar is voor e-mailvervalsing.

Daarnaast voldoet de helft niet aan de verplichte beveiligingseisen van vertrouwelijkheid van e-mail. Deze overheidsorganisaties lopen hierdoor verhoogt risico op misbruik zoals phishing en afluisteren.

Informatie-veiligheidstandaarden worden beter toegepast op websites dan op e-mail. Er zijn echter overheidsorganisaties die qua standaarden voor websitebeveiliging gaten laten vallen. Zo past 12% van de overheidsorganisaties de standaard HSTS, voor het afdwingen van een beveiligde verbinding met websites, niet goed toe.

Afspraken

Individuele overheidsorganisaties boeken vooruitgang. Zo implementeerden gemeenten Culemborg, Tiel en West Betuwe de e-mailstandaarden na de voorgaande meting. Zij scoren nu 100% in de web- en e-mailtest van Internet.nl. Dit is de tool waarmee je kan controleren of een internetdomein aan de standaarden voldoet.

Maar we zijn e nog niet. Eind 2019 moesten overheden de standaarden STARTTLS en DANE implementeren. Dit moet vertrouwelijkheid van e-mailverkeer te borgen.

Ook moesten zij anti-phishing-standaarden SPF en DMARC op een strikte manieren toepassen, om e-mailvervalsing tegen te gaan. Aan deze afspraak hield begin dit jaar gemiddeld 75% zich hieraan. Overheidsbrede afspraken leiden wel tot een grotere adoptie van cruciale informatie-veiligheidstandaarden. Maar kennelijk is er meer nodig om voldoende urgentie te kweken bij de achterblijvers.

E-mailvervalsing

In april 2020 kwamen het RIVM en Rijksoverheid.nl in het nieuws omdat de e-maildomeinen nog steeds vatbaar waren voor e-mailvervalsing. Diezelfde maand meldde de Algemene Rekenkamer dat het mogelijk bleek om e-mails te versturen uit naam van willekeurige Defensiemedewerkers, zoals bijvoorbeeld de Commandant der Strijdkrachten. Al zijn deze problemen inmiddels opgepakt. Het zijn wel voorbeelden die duidelijk maken dat beveiliging met de juiste aandacht naar een beter niveau kan worden gebracht. Moderne Internetstandaarden zijn ‘basishygiëne’ voor digitale dienstverlening.

Overheidsbreed zijn afspraken gemaakt om standaarden voor internetveiligheid en bereikbaarheid versneld te adopteren, de zogeheten streefbeeldafspraken. Forum Standaardisatie voert ieder halfjaar een meting uit op de implementatie van deze informatie-veiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties.

Gerelateerde berichten...

X