BZ start campagne tegen nepnieuws

nepnieuws

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) start vanaf vandaag een campagne tegen nepnieuws. Onder de titel ‘Blijf nieuwsgierig. Blijf kritisch’ gaat het van scholen tot ouderen en via diverse media. Het loopt tot na de verkiezingen van het Europese Parlement.

Doel ervam is mensen leren hoe social media, algoritmes en filterbubbels werken. Dit moet voorkomen dat kiezers op basis van nepnieuws beslissingen nemen in het stemhokje.

 

Brede aanpak

Deze campagne maakt deel uit van een brede aanpak die mediawijsheid wil bevorderen. De overheid werkt onder andere samen met het maatschappelijk middenveld.

De campagne gaat van lespakketten voor scholieren en social media-tips voor ouderen tot spotjes voor digitaal minder vaardigen. De campagne is ook bedoeld om wereldwijd opererende techbedrijven aan te spreken.

 

Aanleiding

De vrije meningsuiting en persvrijheid zijn in Nederland een groot goed en functioneren in het algemeen prima. De verspreiding van desinformatie met als doel om de democratische rechtsorde te ondermijnen en destabiliseren is een reële dreiging.

Minister Kajsa Ollongren: “Verkiezingen zijn het hart van de democratie. Het is belangrijk dat die eerlijk en vrij verlopen. Vrije meningsuiting is ook cruciaal. Nepnieuws en desinformatie kunnen soms ontwrichtend werken. Check nieuws daarom en kijk waar het vandaan komt. Wie heeft er belang bij? Op de site Blijf kritisch.nl vind je tips. En natuurlijk moedig ik iedereen aan op 20 maart van het kiesrecht voor de Provinciale Staten én waterschappen gebruik te maken!”

 

Bewust

Technologie heeft vele goede dingen gebracht maar er zijn ook keerzijdes. Met de online campagne worden Nederlanders bewust gemaakt dat het fenomeen nepnieuws bestaat. Ook krijgen ze tips hoe nepnieuws te herkennen.

Naast de pluriforme en in Nederland van oudsher sterke pers is er een taak voor de onafhankelijke wetenschap in het onthullen van nepnieuws. Het ministerie van BZK heeft aan de Universiteit van Amsterdam opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de effecten van sociale media en internetzoekmachines.

Het onderzoek bestaat onder andere uit een literatuuronderzoek over de invloed van sociale media. Verder komen internetzoekmachines en online stemhulpen op het bepalen van stemkeuzes aan bod. \

De groep gaat ook mogelijk positieve en negatieve effecten onderzoeken van het gebruik van sociale media en internetzoekmachines in de context van verkiezingen. De resultaten worden voor de zomer bekend.

Gerelateerde berichten...

X