C-level verschilt van mening over gevolgen thuiswerken

hybride

Binnen de boardroom lopen de meningen over de positieve en negatieve gevolgen van hybride en thuiswerken voor de werknemerservaring sterk uiteen. Vooral de verschillen in opvatting tussen de CFO en de CHRO (onder wek de de afdeling Human Resources valt) zijn opmerkelijk. Zo heeft 44% van de CFO’s oog voor de toename van werkgerelateerde stress onder werknemers, terwijl onder CHRO’s dit maar voor 18% een issue is. Ook over het gevoel van isolatie door het op afstand werken zijn de zorgen onder CFO’s groter dan onder CHRO’s.

Beter teamwork

Verreweg de grootste positieve impact van het veranderende werken is volgens het c-level terug te vinden in de verbetering van teamwork. Bijna driekwart van de respondenten (72%) ziet hier een positieve verandering, onder CEO’s is dit zelfs 80%. De negatieve impact spitst zich voornamelijk toe op het moeilijker kunnen scheiden van werk en privé. 31% van de CEO’s noemt dit een verslechtering, onder CIO’s is dit 39%. Het meest genoemde negatieve gevolg is de toename van werkstress, hoewel daarin dus de verschillen tussen de executives groot zijn.

Nederland koploper

De negatieve gevolgen van hybride en thuiswerken zijn in ieder geval geen reden om werknemers weer te verplichten fulltime naar kantoor terug te keren. Sterker nog, de verwachte groei in hybride werken in Nederland is volgens het onderzoek 5 procentpunt voor de komende twee jaar. Alleen Spanje en Frankrijk scoren hoger wat betreft groei. Opvallend is dat executives uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verwachten dat er over twee jaar procentueel minder hybride gewerkt zal worden dan nu het geval is.

Veranderingen komende twee jaar

Dit alles blijkt uit wereldwijd onderzoek door ServiceNow onder 1.000 executives naar de werknemerservaring binnen hun organisatie. Hieruit blijkt dat de veranderingen op de werkplek die de afgelopen twee jaar onder druk van de pandemie zijn doorgevoerd, zowel positieve als negatieve gevolgen hebben. Als gevolg daarvan zullen er ook de komende twee jaar verdere veranderingen worden doorgevoerd. Zo is 59% van de organisaties van plan om meer aandacht te besteden aan een gezondere werkplek en legt 54% meer nadruk op het welzijn van werknemers. Onder Nederlandse organisaties zijn deze percentages respectievelijk 61% en 50%.

Modernisering IT-platforms

De belangrijkste stap die organisaties nemen om zowel de werknemers- als klantervaring te verbeteren bij thuiswerken is het moderniseren van IT-platforms. Deze stap wordt ook als meest effectief beschouwd. Anders ligt dat bij het aanbieden van de juiste technologie en data aan werknemers: 42% van de organisaties neemt deze stap, maar slechts 10% noemt dit effectief. Een belangrijke reden hiervoor is het tekort aan vaardigheden om goed met deze technologie om te kunnen gaan. Overigens is het percentage van het Nederlandse c-level dat het aanbieden van technologie en data aan werknemers als effectief bestempelt, met 23% beduidend hoger.

Gerelateerde berichten...

X