Advertorial Homepage

De strijd tegen GPS jamming & spoofing

Het jammen en spoofen van gps-gegevens is een opkomende trend die een bedreiging vormt voor missie kritische omgevingen. Maar wat houdt GPS jamming en spoofing nu precies in? Wat voor een nadelig effect kan dit hebben op uw netwerk binnen de organisatie en bent u hier genoeg tegen beveiligd?

De nieuwe generatie platformbeveiliging

Ransomware is een punt van zorg. Regelmatig worden ziekenhuizen digitaal gegijzeld. Om weer bij hun data of applicaties te kunnen, moeten ze losgeld betalen aan de criminelen. Het is duidelijk: beveiliging op de klassieke manier volstaat niet langer. Willem Drijver, CEO van Cam IT Solutions, zet uiteen hoe de moderne informatiebeveiliging in elkaar zit.

X