Advertorial Homepage

GDPR Microsoft

Maak security en privacy jouw topprioriteit

Security, de praktijk is dat hier weinig budget en mankracht voor worden vrijgemaakt en dat vrijwel niemand zich druk maakt over processen en procedures. Hetzelfde geldt voor klantdata: iedereen roept dat dit de nieuwe olie is, maar de mensen in de organisatie die deze olie willen raffineren, krijgen geen budget en mandaat.

De nieuwe generatie platformbeveiliging

Ransomware is een punt van zorg. Regelmatig worden ziekenhuizen digitaal gegijzeld. Om weer bij hun data of applicaties te kunnen, moeten ze losgeld betalen aan de criminelen. Het is duidelijk: beveiliging op de klassieke manier volstaat niet langer. Willem Drijver, CEO van Cam IT Solutions, zet uiteen hoe de moderne informatiebeveiliging in elkaar zit.

X