Ongecategoriseerd

Stethoscoop

Toekomstige zorg kan niet zonder ICT

2015 zal starten met een aantal grote veranderingen voor de zorg. Grote delen van de AWBZ zullen worden overgeheveld naar gemeentes, waarmee een algemene trend naar verregaande decentralisatie wordt ingezet. Dit is naar de…

Meer ketens van gegevensuitwisseling

Er komen veel ontwikkelingen op gemeenten af. Samenwerkingen op het gebied van belastingen, veiligheid, vergunningen. Daarnaast decentralisaties in het sociale domein en natuurlijk de verdere invoering van het Stelsel van Basisregistraties met veel voordelen…

De ICT’er als People Pleaser?

Jarenlang bepaalde de ict-afdeling wat de eindgebruiker met zijn ict-middelen, het ‘gereedschap’ van de kenniswerker, kon doen. De ict-afdeling behield zodoende altijd een technische en functionele kennisvoorsprong op deze eindgebruiker.  Maar de tijden zijn…

X