Security

Toezichthouders krijgen 95.000 klachten na invoering AVG

Vanaf het moment dat de AVG inging tot nu ontvingen Europese toezichthouders 95.000 klachten over datalekken bij bedrijven en instellingen. Volgens de Europese Commissie gaat het meestal over telemarketing, cameratoezicht in bedrijven en ongewenste…

X