Zorg

“Denk domeinoverstijgend”

Minister Hugo de Jonge roept op tijdens Health Valley: Om de zorg ook op lange termijn betaalbaar en toegankelijk te houden, is het onontkomelijk dat we het anders gaan organiseren. ‘Anders organiseren’ betekent onder…

Transparantie in de geneesmiddelen supply chain

Foute financiële prikkels staan vernieuwing in de weg De medicatie supply chain is lang en versnipperd en daardoor gevoelig voor fouten: de temperatuur wordt te hoog of te laag, originele medicatie wordt ergens in…

Veilig mailen in de zorg

Informatie-uitwisseling via e-mail is een belangrijke en veelgebruikte manier om elkaar te informeren in de zorg- en welzijnssector. Als onderdeel van het VWS-project ‘Veilige Mail’ hebben belanghebbenden en experts uit de zorg gewerkt aan…

X