CBS: vooral 65-plussers kopen vaker online

Het aantal Nederlanders dat online aankopen doet is verder gestegen. In 2018 kocht 78 procent van de Nederlanders iets via internet. Een jaar eerder was dat 76 procent. Onder 65-plussers nam het aandeel online shoppers het sterkst toe. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het onderzoek ‘ICT-gebruik van huishoudens en personen 2018’ van het CBS.

In 2018 kocht 78 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder iets online, Dit komt neer op ongeveer 11,5 miljoen mensen. In 2012 was dit aantal nog 64 procent.

Het aandeel online kopers steeg het sterkst bij 65-plussers. Dit ging van 25 procent in 2012 naar 45 procent in 2018. In dat zelfde jaar kocht 94 procent van de  25- tot 45-jarigen  iets online. Van de 45- tot 65-jarigen was dat 83 procent. In 2012 was dat nog slechts 83 en 64 procent.

 

Binnen Nederland

De overgrote meerderheid kocht goederen of diensten bij Nederlandse webwinkels. 69 procent deed dat in 2018. Ongeveer een op de drie kocht ook goederen of diensten uit andere EU-landen. Bijna een kwart kocht producten uit andere delen van de wereld.

Online shoppers kochten in 2018 het vaakst kleding of sportartikelen (56 procent). Daarna komen reizen en vakanties (50 procent), kaartjes voor evenementen (46 procent) en huishoudelijke goederen en apparaten (38 procent).

De grootste groei is te zien in de categorieën kleding of sportartikelen en huishoudelijke goederen en apparaten. In 2012 gaf achtereenvolgens nog 31 en 16 procent aan deze producten online te kopen.

De online verkoop van films, muziek en boeken steeg dit jaar het minst. 15 procent zei kocht deze artikelen in 2012 online. In 2018 was dat nog 16 procent.

 

Toename recente e-shoppers

De groei van het aantal Nederlanders dat online winkelt komt mede doordat het aantal recente e-shoppers de laatste jaren sterk groeit, van 46 procent in 2012 naar 64 procent in 2018. Recente e-shoppers hebben in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek online aankopen gedaan. Van de 11,5 miljoen online shoppers in 2018 deed 9,4 miljoen in de afgelopen drie maanden online aankopen.

 

Waarde

Nederlanders zeggen ook vaker inline aankopen te doen. Een kwart kocht drie, vier of vijf keer iets online in de afgelopen drie maanden voordat het onderzoek plaatsvond. 10 procent deed dit zes tot tien keer en 9 procent kocht vaker dan tien keer iets online.

Naast de frequentie van de online aankopen neemt ook het aankoopbedrag toe. Het bedrag dat in de drie maanden voor het onderzoek aan online aankopen is besteed, ligt vaak tussen 100 en 500 euro. Een kwart van de Nederlanders deed gedurende die periode aankopen in die prijsklasse. In 2012 was dat 18 procent.

Dit jaar heeft 6 procent van de Nederlanders het afgelopen kwartaal voor duizend euro of meer online aangeschaft. In 2012 was dat 3 procent.

 

Top 5

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het CBS ook al dat Nederland in de EU behoort tot de top 5 als het gaat om online shoppen. In de hele EU is dat 57 procent, terwijl het online shoppers in ons land dus tegen de tachtig procent ligt. In België ligt het percentage bijvoorbeeld op 60.

 

Gerelateerde berichten...

X