Chief Innovation Officer is de CIO van de toekomst

Predictive Analytics

De CIO van de toekomst is één van de drijvende krachten achter vernieuwing binnen een organisatie. Zo is het dan ook niet langer de kerntaak van een CIO om de IT van een organisatie in lijn brengen met de rest van de business. De CIO van vandaag de dag – en al helemaal die van morgen – zal er op moeten sturen dat IT juist een van de aanjagers wordt van groei binnen een bedrijf. In dit opzicht zou Chief Innovation Officer dan ook een betere functieomschrijving zijn van de CIO van de toekomst – zo bleek een van de conclusies van de Future CIO Roundtable die NetApp afgelopen week organiseerde. Tijdens de bijeenkomst presenteerde NetApp het Future CIO White Paper: een inventarisatie naar de veranderende rol van de CIO van de toekomst.

Traditionele IT wordt commodity
Een van de belangrijkste ontwikkelingen die NetApp in het Future CIO White Paper schetst is de ontwikkeling dat IT in de traditionele zin van het woord, waarbij gedoeld wordt op het geheel van servers en computers, in de afgelopen jaren verworden is tot commodity. Hierin schuilt direct het gevaar voor de CIO van vandaag de dag. Als de taak van een IT afdeling wordt teruggebracht naar het in de lucht houden van servers, dan is de rol van de CIO immers gauw uitgespeeld.

Veranderende rol van CIO
De innovaties binnen IT van de afgelopen jaren hebben de functie van de CIO wezenlijk veranderd. Het is niet langer de kerntaak van een CIO om servers in de lucht te houden en software systemen draaiende te houden. De CIO van vandaag de dag en al helemaal de CIO van morgen, staat aan de wieg van veranderingen die niet alleen de IT veranderen, maar een grote impact hebben op de business zelf. Dit betekent dat de CIO van de toekomst ook wezenlijk een andere rol zal moeten aannemen.

Business impact Chief Everything Officer
Wat voor de rol van CIO steeds belangrijker zal worden, is de mate waarin hij waarde toevoegt aan de business. De CIO van de toekomst zal zich in toenemende mate moeten begeven buiten zijn of haar traditionele IT werkterrein. Zo blijkt uit onderzoek van Gartner (2012) dat het merendeel van de CIO’s (67%) op dit moment al significante managementverantwoordelijkheden heeft die buiten het gebied van IT vallen.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...