Jaren 60: CIA wilde alles weten over computers

In de jaren zestig van de vorige eeuw wilde de CIA alles weten over de stand van zaken rond computertechnologie buiten de VS. Dat blijkt uit vrijgave van een groot aantal documenten door de Amerikaanse inlichtingendienst. Deze papieren documenten zijn ingescand en online gezet.

De documenten werden openbaar gemaakt vanwege de Freedom of Information Act. De CIA informeerde de president destijds via korte mededelingen op papier.

 

Communistisch lied

De CIA signaleerde bijvoorbeeld een computer in China die een communistisch lied zong. De inlichtingendienst beschreef het apparaat als een ‘getransistoriseerd instrument’ dat ook berekeningen maakt en gebruikt kan worden voor ontwerpen van wapens.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was het ‘Koude Oorlog’. Vandaar ook dat de CIA grote belangstelling had voor ontwikkelingen op computergebien in oost Europa (Oostblok) en Rusland (USSR).

In een memo uit 1969 staat bijvoorbeeld dat de zogenaamde ‘Oostbloklanden’ rond de 600 computers hadden. Rusland had er in die tijd tussen de 5000 en 6000. Twee van de Russische computers waren volgens de Amerikaanse inlichtingendienst compatibel met de IBM 360. Volgens de CIA konden deze computers niet anders dan het product zijn van spionage omdat er destijds een exportverbod gold voor de techniek van IBM.

In de openbaar gemaakte notities wordt Frankrijk ‘leider op hi-tech gebied in Europa’ genoemd. In de jaren zestig van de vorige eeuw beschikte Frankrijk namelijk over 4520 computers. 49 daarvan waren volgens de CIA ‘zeer grote exemplaren’.

Geef een reactie

Gerelateerde berichten...