De invasie van de algoritmen

Inmiddels is het zover dat mensen die het kunnen weten beweren dat computers (AI) beter patronen in beelden kunnen herkennen dan de mens. Het gerucht dat computers beter diagnostiek kunnen bedrijven ging natuurlijk al langer rond. Desalniettemin is het schokkend, want als dat zo is, zijn radiologen, als eerste medisch specialisten, eerdaags overbodig en werkeloos.

Op 25 november 2017 verscheen in het tijdschrift ‘Computer Science’ een artikel over CheXNet. “Our algorithm, CheXNet, is a 121-layer convolutional neural network trained on ChestX-ray14, currently the largest publicly available chest X-ray dataset, containing over 100,000 frontal-view X-ray images with 14 diseases.” De conclusie van de onderzoekers luidt: “We find that CheXNet exceeds average radiologist performance on pneumonia detection on both sensitivity and specificity.” Ze gaan het onderzoek nu uitbreiden met de overige dertien ziektebeelden die in CheXNet zijn geprogrammeerd. Spannend dus!

Zagen we dit niet eerder bij de schaakcomputer (1997)? De beste schaakspeler ter wereld werd in 19 zetten aan de kant gezet door het rekenmonster van IBM. Een gedesillusioneerde Kasparov verklaarde na de wedstrijd dat Deep Blue nog vele zwakke plekken vertoonde en door een mens nog wel verslagen kan worden. In 2003 herhaalde het experiment met Kasparov zich, met hetzelfde resultaat. Tegenover het persbureau Reuters sprak Kasparov de volgende woorden: “De machines worden steeds beter, maar de mens leert ook voortdurend bij.” Of hij daar nog steeds achter staat…?

Het IT-blad ‘Insights’, het lijfblad van HIMSS-Europe, van afgelopen november doet verslag van een discussie tussen een voor- en tegenstander van de stelling “Will algorithms take over?” De Amerikaanse professor (eens met de stelling!) noemt de radioloog als voorbeeld. Zijn tegenstander, een Canadese professor, stelt: “There are areas of healthcare that we absolutely want to have ’taken over’ so we can let clinicians focus on the aspects of healthcare that are easy for humans, but hard for computers.” Hij voegt er nog aan toe dat hij van mening is dat ons EPD absoluut niet goed genoeg is om diagnoses aan de computer over te laten. Duidelijk, denk ik dan. Ook dat hebben we eerder gehoord. Maar wat kunnen computers dan niet? Psychotherapie? Dat is toch wel extreem menselijk; luisteren, inleven en reflecteren!

In dezelfde editie van ‘Insight’ stuit ik op een artikel over zogenaamde ‘Mental Health Chatbots’.  De schrijver, een journaliste uit Duitsland, stelt: “Chatbots are said to be the state-of-the-art tool dedicated to our emotional wellness. Where and how can they support traditional psychotherapy?” Er moet volgens haar nog wel veel onderzoek gebeuren om zeker te weten of chatbots echt ‘helpen’. Wellicht beginnen met het inzetten van chatbots bij de huisarts, waar ‘10 minuten’ absoluut onvoldoende is om een echt gesprek te voeren. Zij sluit af met “… however, they certainly will not put psycholosists out of work.”

Ik heb daar zo mij eigen gedachten over.

 

 

Gerelateerde berichten...

X